Scroll Top

Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM, Łomża

W dniach 3-4 października 2019 r. w Łomży odbyło się kolejne spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania był Miejski Zakład Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

Spotkanie Komisji rozpoczęło się uroczystościami 50-lecia Komunikacji Miejskiej w Łomży. Istotnym elementem tych uroczystości było odznaczenie zasłużonych pracowników MPK ZB, ale również przyznanie tytułu „Przyjazny dla Komunikacji Miejskiej”, który tym razem trafił do ITD, zespołu „Piękni i Młodzi”, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz organizatorki i laureatek Wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej.

W plenarnej części obrad Komisji zaprezentowano następujące wystąpienia tematyczne:

  • Promocja komunikacji miejskiej w Łomży,
  • Doświadczenia warszawskiego okrągłego stołu transportowego,
  • Raportowanie społecznościowe CSR.

Uczestnicy Komisji w dużym uznaniem przyjęli wielość i trafność działań promocyjnych prowadzonych w łomżyńskim MPK. Dyrektor Janusz Nowakowski skromnie podkreślał, że stara się wykorzystać lokalną specyfikę miasta i organizować takie przedsięwzięcia, które dobrze się w nią wpisują.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto również pozostałe prezentacje, które – jak uznano – posiadają pewien potencjał, dotychczas słabo wykorzystany na rzecz promocji komunikacji miejskiej.

W drugim dniu obrad Komisji przeprowadzono pokazową debatę maturzystów z klasy logistycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży na temat wad i zalet komunikacji miejskiej. Ci młodzi ludzie są właśnie u progu swoich pierwszych w pełni własnych wyborów, które uwarunkują ich zachowania komunikacyjne na wiele kolejnych lat. W pięcioczęściowej debacie dwie grupy (zwolenników komunikacji miejskiej i zwolenników samochodów indywidualnych) prezentowały swoje stanowiska, odpowiadały na zadawane przez moderatora pytania, zadawały pytania stronie przeciwnej, a na koniec – po zamianie stron – wybierały najtrafniejsze argumenty strony przeciwnej. Przebiegowi debaty przysłuchiwali się lokalni decydenci, m.in. wiceprezydent Łomży, oraz burmistrzowie i wójtowie sąsiadujących gmin, którym przypadło podsumowanie całej debaty. Debatę prowadził Sebastian Grochala z LS Airport Services.

Uczestnicy Komisji bardzo wysoko ocenili koncepcję, przygotowanie i realizację debaty rekomendując ją do wykorzystania w innych ośrodkach. Prowadzenie takich właśnie debat jest wielokrotnie efektywniejsze i korzystniejsze z punktu widzenia promocji komunikacji miejskiej niż popularna edukacja wczesnoszkolna prowadzona w wielu ośrodkach.

Na koniec uczestnicy komisji spotkali się z Poseł Bernadettą Krynicką rozmawiając o problemach komunikacji miejskiej. Mimo, że Pani Poseł na co dzień nie korzysta z komunikacji miejskiej, to zauważa jej duży potencjał. W trakcie spotkania padła propozycja powołania zespołu poselskiego ds. komunikacji miejskiej w kolejnej kadencji Sejmu. Jednym z pierwszych tematów prac zespołu mogłyby się stać kontrowersje dotyczące legislacji związanych z prewencyjnym testowaniem trzeźwości prowadzących pojazdy przed podjęciem pracy.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.