Scroll Top

Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Opole

W dniach 19-20 września 2019 r. w Opolu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM, w którym uczestniczyło 140 osób. Współorganizatorem spotkania był Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu. Tematem wiodącym spotkania były bieżące wyzwania w zakresie wdrażania niskoemisyjnych napędów w autobusach miejskich.

Podczas Komisji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Prezentacja historii komunikacji miejskiej w Opolu
 • Doświadczenia z eksploatacji autobusów elektrycznych w Zielonej Górze
 • Balansowanie baterii trakcyjnych w autobusach miejskich
 • Autobusy wodorowe Solaris
 • Autobus elektryczny w małej firmie
 • Podsumowanie konkursu kierowców i prezentacja zadania konkursowego opartego na Systemie Wsparcia Zaplecza Technicznego DSDi
 • Nowe zaplecze zajezdniowe dla autobusów CNG w MZA Warszawa      
 • Przewodnik inwestycyjny dt. infrastruktury zajezdniowej CNG
 • Możliwości elektryfikacji autobusów z tradycyjnym napędem
 • Autobusy elektryczne SOR
 • Wdrażanie regulaminu 107 w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego autobusów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów o napędzie nisko- i zeroemisyjnym
 • Aspekty praktyczne wykorzystania napędów alternatywnych w polskich miastach

Omówienie doświadczeń z eksploatacji autobusów elektrycznych przez przedstawicieli MZK w Zielonej Górze stanowiło bardzo interesujący punkt wyjścia ze względu zarówno na dużą liczbę pojazdów, ale również specyficzną sytuację związaną z trudnościami serwisu gwarancyjnego. Przewoźnik musiał zmierzyć się samodzielnie ze wszystkimi problemami technicznymi wynikłymi przy wdrażaniu pojazdów do eksploatacji posiłkując się doraźną współpracą z poszczególnymi dostawcami podzespołów.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto też prezentacje dotyczące zaplecza technicznego związanego z wprowadzaniem taboru zasilanego CNG, bowiem w wielu miastach rozważane jest wykorzystanie tego paliwa.

Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkały się również prezentacje dotyczące wdrażania nowych standardów ppoż. oraz koncepcja retrofitingu zaprezentowana przez firmę VOITH.

W drugim dniu konferencji uczestnicy Komisji mieli okazję do obejrzenia obiektów modernizowanej właśnie zajezdni autobusowej MZK. Interesującym elementem było zapoznaje się z nową halą obsług OC, a w szczególności z nowym urządzeniem do mycia autobusów, wykorzystującym technologię ozonowania wody. Uczestnicy Komisji z dużym zainteresowaniem zapoznali się technologią budowy i naprawy nawierzchni placu postojowego. Stosowanie specjalnego zaplotu elementów konstrukcyjnych pozwala zarówno na eliminowanie naprężeń powodujących pękanie płyt, jak również wyjmowanie całych segmentów betonowych nawierzchni celem naprawy ewentualnych uszkodzeń.

Uczestnicy Komisji z dużym uznaniem ocenili efekty modernizacji zaplecza technicznego zajezdni, zauważając przy tym duże zaangażowanie pracowników i dobrą współpracę różnych jednostek miejskich pozwalające na uzyskanie wysokiego wkładu środków zewnętrznych w finansowanie inwestycji.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.