Scroll Top

II. Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego 19.08.2020, Poznań

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Związkiem Miast Polskich były organizatorami II Kongresu Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego. Odbył  się on 19 sierpnia br. w Poznaniu i był połączony z uroczystymi obchodami 140-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu.

Przedmiotem pierwszej części obrad była bieżąca sytuacja w zakresie prewencyjnych sprawdzeń stanu psychofizycznego prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Zrelacjonowano stan zaawansowania prac legislacyjnych nad zmianą obecnego stanu prawnego w tym zakresie oraz przedstawiono najlepsze praktyki stosowane przez operatorów w kraju. Przedstawiciele ZTM Warszawa oraz firm Arriva i Drager odnieśli się do praktyki działania w kontekście niedawnych wypadków z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. Szerzej zwrócono uwagę też na problemy zażywania przez prowadzących pojazdy leków, które mogą powodować pozytywne wyniki narkotestów.

W drugiej części Kongresu skupiono się na ważnych zmianach modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji poznańskiej. Dzięki zintegrowaniu w jednej sieci zarządzanej przez poznański ZTM wielu operatorów wewnętrznych z Poznania oraz sąsiadujących miejscowości, osiągnięto nową jakość usług transportu publicznego. Dodatkowym elementem całego systemu transportowego jest też włączenie oferty przewozów kolejowych. Te zmiany, które bardzo dynamicznie następują w okresie kilku ostatnich lat wzorcowo obrazują kierunek przekształceń, które rzeczywiście mogą podnieść transport publiczny na wyższy poziom niż dotychczas.

Uzupełnieniem tej części stała się bardzo interesująca prezentacja opisująca ambitne próby zachęcenia mieszkańców Jaworzna do komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie rocznego biletu okresowego w atrakcyjnej cenie 180 złotych. Choć oferta ta wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców miasta, początkowo przekładające się na realną zmianę zachowań komunikacyjnych, to ze względu na tegoroczną pandemię nie sposób dokonać jednoznacznej oceny efektywności tego interesującego projektu.

Mecenas Jędrzej Klatka w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nienadążanie regulacji prawnych za zmieniającymi się dynamicznie realiami funkcjonowania transportu publicznego na przykładzie problemów z kontrolą biletów. W świetle innych wystąpień wiemy też, że tegoroczna pandemia przyczyniła się wyraźnie do zmiany struktury sprzedaży biletów. O ile wciąż liczba pasażerów w komunikacji miejskiej nie wróciła do wartości z analogicznych okresów sprzed pandemii, to w wielu miastach obserwuje się zauważalny wzrost dynamiki biletów elektronicznych. Prawdopodobnie w tym zakresie dość szybko osiągniemy strukturę sprzedaży podobną do modelu wcześniej spotykanego w Norwegii czy w Wielkiej Brytanii, gdzie dominują już bilety sprzedawane w formie wirtualnej.

Podsumowaniem Kongresu stało się poszukiwanie wspólnych dla organizatorów i operatorów obszarów, gdzie zacieśnienie współpracy na szerszym niż lokalny poziomie pozwoli na osiągnięcie efektu synergii. W tym kontekście wymieniono m.in. ciągłą potrzebę standaryzacji rozwiązań i narzędzi technicznych. Postulowano też możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, a także potrzebę powrotu do idei wspólnych, ogólnopolskich działań w sferze promocji komunikacji miejskiej.

Uczestnicy Kongresu podkreślali, że powrót do dotychczasowej formy spotkań naszego środowiska niejako „na żywo”, a nie w formie telekonferencji jest bardzo ważnym aspektem wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy o sytuacji w branży.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.