Scroll Top

Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Kutnie, 22-23 czerwca 2022

005

W dniach 22-23 czerwca br. IGKM zorganizowała Komisję Promocji Komunikacji Miejskiej, która odbyła się w Kutnie na zaproszenie Jacka Sikory, prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji. Spółka posiada 39 autobusów. 6 z nich to pojazdy elektryczne, które są ładowane na stacji ładowania zajezdniowego oraz na dwóch stacjach szybkiego ładowania na mieście. Srebrno-różowy kolor elektryków to nawiązanie do identyfikacji wizualnej Kutna – miasta róż. Każdy z nich został nazwany nazwiskiem wybitnego kutnowianina.

W pierwszym dniu Komisji na temat aplikacji mPay udostępniającej m.in. zakup biletów komunikacji miejskiej, płatności za parkowanie czy planery podróży, jak również na temat innych możliwości wykorzystania cyfryzacji do optymalizowania życia w mieście (idea smart city) mówili przedstawiciele firmy mPay. O aplikacji mobilnej zbiletem oraz możliwościach jej wykorzystania do badania zachowań i preferencji pasażerów opowiadał Miłosz Olejniczak z firmy Infospread.

Prowadzone przez siebie badania wśród uczniów odnośnie formy i środka transportu w dojazdach do szkoły w Rokietnicy, zawierające ich ocenę pod kątem wygody, szybkości i ekonomiczności, przedstawił przewodniczący Komisji – Piotr Stasiak, Prezes spółki ZUK ROKBUS w Rostworowie.

Wartością dodaną Komisji było badanie warsztatowe z udziałem zaproszonych gości – licealistów: Mai, Anny, Julii i Adama. Młodzież została poproszona o opisanie swoich doświadczeń z przemieszczaniem się po mieście. Ponieważ mają oni kilka kilometrów do liceum, dystans ten pokonują autobusem, a tylko sporadycznie są podwożeni przez rodziców. Autobus jest wybierany przez nich najczęściej w przejazdach do centrum (50%), a w 25% na obrzeżach miasta i poza miastem. Problem stanowi dla nich zbyt niska częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji publicznej, zwłaszcza na obrzeżach miasta i poza nim. Transport publiczny, jeśli ma być dla nich atrakcyjny, powinien być wygodny i dopasowany do planów lekcji, a pojazdy niezatłoczone. Licealiści oczekiwaliby, aby przerwy w kursowaniu pojazdów nie przekraczały 15 minut w szczycie na obrzeżach miasta, a 10 minut w centrum. Poza szczytem autobusy mogą, jak stwierdzili, kursować rzadziej. Są świadomi tego, że poruszanie się samochodem prywatnym wiąże się z dość dużymi kosztami. Zapytani o to, czy odstraszałyby ich od korzystania z samochodu osobowego problemy z jego zaparkowaniem, mówią, że nie, ponieważ w Kutnie nie ma z tym problemu.

Zdaniem młodzieży ważna jest edukacja komunikacyjna rodziców, ponieważ to od nich w największym stopniu zależy, czym podróżują ich dzieci. Uczestnicy Komisji dowiedzieli się także – co nie było zaskoczeniem – że młodzież z takich mniejszych miast jak Kutno chciałaby w przyszłości zamieszkać w aglomeracjach: Warszawie, Krakowie czy Łodzi. A zatem zdają oni sobie sprawę, że publiczny transport zbiorowy może być dla nich istotną opcją, ze względu na ich wybór życiowy – mieszkanie w dużym mieście.

Młodzież zapytana o to, co można by poprawić w systemie, wymieniała zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, niską podłogę w autobusach, klimatyzację, podesty dla wózków, informację pasażerską, zawierającą nazewnictwo przystanków uwzględniające charakterystyczne punkty w mieście, tablice interaktywne, ewentualnie aplikacje QR na przystankach. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż podróże w miastach takiej wielkości jak Kutno (kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców) trwają około 10 minut, stąd też młodzi pasażerowie nie przywiązują dużej wagi do dodatkowego wyposażenia pojazdów (np. klimatyzacji), koncentrując się na użytkowych parametrach przemieszczania się. Jeżeli chodzi o wykorzystywane aplikacje, to młodzież korzysta jedynie z e-podroznik, zagląda też na stronę internetową MZK Kutno.

O ile przeprowadzanie bezpośrednich wywiadów z młodymi ludźmi jest bardzo ciekawym sposobem promowania komunikacji miejskiej z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji zwrotnej, to wadą tego rozwiązania jest ich niewielki zasięg. Alternatywny sposób zbierania danych za pomocą wspomnianej wyżej aplikacji biletowej zbiletem zaprezentował Miłosz Olejniczak. Przygotowana na potrzeby prezentacja opisywała ponad 2500 odpowiedzi ankietowych o zbliżonej do poruszanej w wywiadach bezpośrednich tematyce.

O wypadkach w komunikacji miejskiej, wychodząc od tez postawionych przez prof. Marcina Ślęzaka, Dyrektora Instytutu Samochodowego na konferencji CUPT, mówił Marcin Żabicki. Przedstawiciel IGKM nie zgadza się z ogólną tezą, że jazda autobusami i tramwajami stanowi zagrożenie dla pasażerów. Podobnie jak z tym, że głównym winowajcą takiego stanu jest – na podstawie kwalifikacji policji – nieostrożność prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. 60% wypadków z udziałem komunikacji miejskiej to wypadki z przewróceniem pasażera w pojeździe komunikacji miejskiej – bez kontaktu z pojazdem obcym. Problem jest dużo szerszy, dotyka nie tylko zagadnień szkolenia kierowców, standardów technicznych (o czym wspominał przedstawiciel firmy Solaris Bus&Coach – Waldemar Wlazło), ale również niedawnych zmian przepisów m.in. w zakresie pierwszeństwa na pasach.

Uczestnicy Komisji wskazywali, iż w wielu przypadkach winni są sami pasażerowie, stąd też to do nich powinny być w pierwszym rzędzie kierowane kampanie uświadamiające, jak zachowywać się w pojazdach. Kampanie edukacyjne są również ukierunkowane na innych użytkowników dróg („Rozejrzyj się i ŻYJ!” poznańskiego MPK, „Bądźmy razem bezpieczni” Tramwajów Warszawskich). Szczególnie należałoby wciąż zwracać uwagę pieszych, na to, iż wchodząc na przejście, nie mają pierwszeństwa przed tramwajem.

Przedstawiciel MPK Kraków mówił na temat ułatwień dla uchodźców wojennych z Ukrainy w komunikacji miejskiej. Np. we wszystkich pojazdach MPK SA w Krakowie zostały wymienione cztery rodzaje naklejek (informujące o braku możliwości płatności gotówką, o tym, że prowadzący pojazd nie sprzedaje biletów oraz gdzie zgłaszać błędne działanie automatu biletowego, a także o konieczności skasowania biletu po wejściu do pojazdu). Wcześniej naklejki te prezentowały treść m.in. w języku rosyjskim, który został zmieniony na język ukraiński. Na monitorach zamontowanych w tramwajach i autobusach MPK SA w Krakowie od marca 2022 r. są wyświetlane podstawowe zwroty w języku ukraińsko-polskim.

Ciekawym elementem tej części spotkania był udział w nim dwóch pań z Ukrainy oraz koordynatorki pomocy dla uchodźców wojennych, pochodzącej z Białorusi. Na podstawie udzielonych uczestnikom Komisji informacji można odnieść wrażenie, iż korzystanie z komunikacji miejskiej w takim mieście jak Kutno nie stanowi problemu dla Ukraińców, którzy przyjechali wiosną do tego miasta. Bardzo chwalą oni poziom świadczonych usług. Doceniają również informacje w języku ukraińskim, które wiosną pojawiły się w przestrzeni publicznej, a rozumienie tego języka dla osób z Białorusi również nie stanowi problemu.

Sponsorami spotkania Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Kutnie były firmy:

– Solaris Bus&Coach sp. z o.o.

– Infospread Polska

– mPay S.A.

– hurtownia motoryzacyjna Autocentrum

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.