Scroll Top

IX Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM

DSC03775

W dniach 22-24 października 2023 r. w Poznaniu o tytuł „Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2023” konkurowało ze sobą 50 zawodników reprezentujących 21 operatorów komunikacji miejskiej z różnych części kraju. Współorganizatorem tegorocznego konkursu było miejscowe MPK.

Konkurs odbył się po czteroletniej przerwie związanej z pandemią. W związku z pozytywnym odbiorem poprzedniej edycji nie dokonywano zasadniczych zmian w strukturze zadań konkursowych. Podział na 7 etapów dobrze odzwierciedlał wieloaspektowość zawodu kierowcy autobusu miejskiego: znajomość przepisów, technikę jazdy, znajdowanie i raportowanie usterek, pierwszą pomoc, umiejętności interpersonalne w komunikacji z pasażerami, rozwiązywanie konfliktów oraz predyspozycje psychotechniczne. Najwyżej punktowana była znajomość przepisów i praktyczne umiejętności podczas kierowania autobusem.

W praktycznych zadaniach zręcznościowych uczestniczyli wszyscy kierowcy biorący udział w konkursie. Na pierwszym stanowisku wykonywano zadania z jazdy sprawnościowej, zawierające również jazdę na czas, w drugim liczyła się wyłącznie precyzja, w tym czasowa. Przejazd realizowany na pierwszym stanowisku obejmował 7 elementów specjalnych: najazd na specjalne tarcze, wjazd w zatokę, wyjazd ze ślepej uliczki, omijanie przeszkody w bezpiecznej odległości, slalom pomiędzy pachołkami, pomiar prędkości przy wyznaczonym ograniczeniu prędkości do 30 km/h oraz nieprzekroczenie prędkości 50 km/h na długości całego przejazdu. Kryterium dodatkowym był najkrótszy czas przejazdu.

Na drugim stanowisku konkursowym wykonywano zawracanie autobusem w wyznaczonym, wąskim prostokącie o wymiarach 14 na 20 m. Oceniano precyzyjne zatrzymanie przed przeszkodą – w odległości 1 metra, wykonanie testu Lancelota, a następnie precyzję zatrzymania na przystanku autobusowym mierzoną z wykorzystaniem wskaźnika laserowego oraz tarczy strzeleckiej. Wyznaczono też precyzyjnie czas przejazdu trasy kontrolnej. Zarówno przyspieszenie, jak i opóźnienie powodowały naliczenie punktów karnych.

Do finału, który odbył się w drugim dniu zawodów, zakwalifikowano dziesięciu kierowców, którzy uzyskali najlepszy wynik w wymienionych konkurencjach.

Pierwsze zadanie finału polegało na zaprezentowaniu umiejętności związanych z obsługą pasażerów. Zadaniem kierowcy było przejechanie kontrolnego przystanku w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych. W autobusie pojawiali się różni pasażerowie – w tym z niepełnosprawnościami. W tej edycji konkursu skupiono się na dwóch grupach pasażerów: pasażerach korzystających z psów asystujących oraz pasażerach z niepełnosprawnością intelektualną związaną ze spektrum autyzmu.

W drugiej części uczestnicy wykonywali w autobusie zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanej i przeprowadzonej przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.

Kolejnym zadaniem finałowym była konkurencja pod nazwą „usterka”. Przedstawiciele serwisu firmy Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. przygotowali zestaw usterek w autobusie, zarówno o charakterze mechanicznym (np. poluzowanie poręczy w przestrzeni pasażerskiej), jak i elektrycznym. Zadaniem zawodników było wykrycie w krótkim czasie jak największej ich liczby.

Wszystkie zadania konkursowe związane z pojazdami były wykonywane z wykorzystaniem najpopularniejszego autobusu miejskiego Solaris Urbino 12 czwartej generacji oraz autobusu elektrycznego Solaris Urbino Electric 12.

W skład poszczególnych komisji sędziowskich weszli przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Urzędu Miasta Poznania, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Fundacji Fiona, Fundacji Labrador oraz firmy Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Pracę sędziów wspierali pracownicy MPK w Poznaniu Sp. z o.o. oraz IGKM.

Ostatecznie wyłoniono zwycięzcę, którym został Roman Gutowski z MZA w Warszawie Sp. z o.o. Otrzymał on nagrodę główną – Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, tytuł „Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2023″ oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez firmę Medcom Sp. z o.o.

Kolejne miejsca w konkursie zajęli:

2. Sebastian Mlonka z MPK – Łódź Sp. z o.o. (nagroda pieniężna ufundowana przez firmę EIB S.A.);

3. Piotr Trojański z MPK Kraków S.A. (nagroda pieniężna ufundowana przez firmę REFUNDA Maciocha i Wspólnicy sp. k.);

4. Michał Kaźmierczak z MPK – Łódź Sp. z o.o. (nagroda pieniężna ufundowana przez firmę Solaris Bus & Coach sp. z o.o.);

5. Dominik Pajdak z MPK Kraków S.A. (nagroda pieniężna ufundowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy MPK Sp. z o.o. w Poznaniu).

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Fot. Piotr Wiśniewski/IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.