Scroll Top

Komisja Zasilania IGKM w Warszawie, 16-17 listopada 2023

SONY DSC

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, którego współorganizatorem i gospodarzem były Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W obradach uczestniczyło ponad 150 osób, reprezentujących 47 firm.

W dniu poprzedzającym znaczna część osób uczestniczyła w wieczornym przejeździe najnowszym tramwajem Hyundai Rotem 140N po wybranych najważniejszych arteriach stolicy. Uczestnikom towarzyszył Marcin Kozoń, Dyrektor Biura Nadzoru Ruchu w Tramwajach Warszawskich, który pełniąc rolę przewodnika przekazywał cenne i interesujące informacje o Warszawie, historii ewolucji komunikacji szynowej w mieście oraz o roli i znaczeniu obiektów znajdujących się na trasie przejazdu.

W pierwszym dniu odbyły się obrady, w trakcie których wygłoszono następujące referaty:

 • „Wybrane procesy w cyklu życia obiektów infrastruktury energetycznej” – Hubert Regulski, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Łukasz Soszyński, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.:
 • 1. Sposoby oszczędzania zużycia energii elektrycznej oraz obniżanie kosztów ponoszonych na energie elektryczną – doświadczenia operatorów komunikacji tramwajowej;
 • 2. Odwodnienia skrzyń ziemnych napędów zwrotnic tramwajowych sterowanych elektrycznie;
 • 3. Dostosowanie pojazdów wieżowych do wymogów BHP (mocowania na pomostach roboczych) – realizacja;
 • 4. Jazda tramwajów bez poboru prądu z sieci (odcinek wyłączony i uszyniony) pod estakadą PST w Poznaniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
 • Kompleksowe rozwiązania osprzętu miejskiej sieci trakcyjnej – budowa, modernizacja i utrzymanie – Adam Mianowski, MMR Group Polska Sp. z o.o.
 • Zastosowanie energii pochodzącej z OZE np. fotowoltaiki w systemie tramwajowym – Józef Dąbrowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki;
 • Bezpieczeństwo pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu – Jakub Gałęski, MPK-Łódź Sp. z o.o.;
 • Zasilanie czynnych tras tramwajowych w pobliżu robót torowych – Michał Grzegrzółka, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Bezpieczeństwo pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu” – debata z udziałem przedstawicieli operatorów komunikacji tramwajowej: MPK Poznań, Tramwajów Warszawskich, MZK Bydgoszcz, Gdańskich Autobusów i Tramwajów;
 • Systemy klasy SCADA – zdalne sterowanie a może coś więcej? – Przemysław Karczmarczyk, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;
 • Rozdzielenie uziomów związanych z trakcją elektryczną prądu stałego od uziomów energetyki publicznej – Dariusz Piątkowski, KOLEN Sp. z o.o.;
 • Przeglądy infrastruktury torowo-sieciowej w Tramwajach Warszawskich na potrzeby spełnienia wymogów ustawy Prawo budowlane – Krzysztof Kozera, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Obrady otworzył Marcin Zawadka – przedstawiciel IGKM, a po nim głos zabrał Wojciech Bartelski – Prezes Zarządu Tramwajów Warszawskich. W spotkaniu uczestniczył także Robert Grzywacz – Dyrektor Biura Infrastruktury w TW. Na zakończenie obrad odbyły się wybory przewodniczącego Komisji. W imieniu wszystkich uczestników Marcin Zawadka – przedstawiciel Izby podziękował dotychczasowemu Przewodniczącemu Łukaszowi Soszyńskiemu – Kierownikowi Wydziału Sieci i Stacji (MPK Poznań Sp. z o.o.) za zaangażowanie, nieoceniony wkład merytoryczny i aktywność na forum Komisji. Nowym przewodniczącym został wybrany jednogłośnie Piotr Wesołowski, Kierownik Działu Sieci w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o.

Obrady Komisji zgromadziły najważniejszych przedstawicieli branży elektroenergetycznej związanej z komunikacją tramwajową, ale także trolejbusami. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, tematem głównym Komisji był przegląd nowoczesnych rozwiązań w elektroenergetyce trakcyjnej, mających wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji tramwajów, tj. mniejsze zużycie i niższe koszty energii elektrycznej. Wybór tematu w kontekście wysokich cen energii i braku pewności dot. jej dostępności, nadal jest niezwykle aktualny. Podczas obrad miała miejsce bardzo ciekawa dyskusja wśród operatorów pojazdów komunikacji miejskiej, dotycząca m.in. dostosowania procedur i instrukcji wewnętrznych do przepisów znowelizowanego rozporządzenia dot. BHP w komunikacji miejskiej, szczególnie dot. prowadzenia prac na sieci trakcyjnej w wozach wieżowych. Poszczególne przedsiębiorstwa wymieniały się poglądami nt. tego, gdzie w procesie codziennej eksploatacji pojazdów występuje największe zużycie energii elektrycznej. Rzecz jasna, rozmawiano również o sposobach redukcji tego zużycia.

W drugim dniu uczestnicy zapoznali się ze stanem zaawansowania robót na budowanej obecnie trasie tramwaju do Wilanowa. Najpierw obejrzeli odcinek torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Goworka, a następnie budowę dwupoziomowej podstacji trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic: Belwederskiej i Spacerowej.

Fot. Piotr Wiśniewski/IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.