Scroll Top

IV Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego

SONY DSC

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie IGKM zorganizowała po raz czwarty Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego. Wzięło w nim udział ponad 150 osób z branży.

Tematyka tego wydarzenia była bardzo zróżnicowana. Pierwszą sesję, zatytułowaną „Wokół nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym” otworzył swoim wystąpieniem pt. „Jak i gdzie zmieniać prawo transportowe, aby akty prawne były spójne dla komunikacji miejskiej – punkt widzenia organizatora” dr Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM w Gdyni. Temat był kontynuowany przez Piotra Ramę, z-cę prezesa MZK w Toruniu (punkt widzenia operatora reprezentującego duże miasto ) oraz przez Łukasza Dziągwę, prezesa MZK w Przemyślu (punkt widzenia operatora z mniejszego ośrodka).

W tym samym bloku tematycznym prezentację pt. „Konieczne zmiany w FRPA dla wyeliminowania destrukcyjnych procesów w komunikacji podmiejskiej” pokazał Marcin Gromadzki (właściciel firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting), który zasugerował na koniec, że najkorzystniejszą byłaby likwidacja ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i włączenie jej zapisu do treści postulowanej, kompleksowo znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Temat, z punktu widzenia prawnika, kontynuował Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

W drugiej części tego samego bloku tematycznego skupiono się na relacji pomiędzy organizatorem a operatorem: na przykładzie podziału zadań w aglomeracji poznańskiej (Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań Sp. z o.o.), w oparciu o synchroniczny model współpracy organizator – operatorzy komunikacji miejskiej (dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. Politechniki Krakowskiej) oraz poprzez opisanie wzajemnych zależności pomiędzy organizatorem a operatorem w ustawie o ptz i innych aktach (Marcin Maciocha, MDS Kancelaria). Zabrakło niestety, zaplanowanego na zakończenie tej sesji, stanowiska Ministerstwa Infrastruktury. Renacie Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, która potwierdziła wcześniej swoje uczestnictwo, nie udało się dotrzeć na czas. A szkoda, bo program opisywanej sesji był skonstruowany z zamiarem przybliżenia nowej Pani Dyrektor tych problemów branży, które są spowodowane obecnym, niedoskonałym prawem.

W drugiej, niezwykle ciekawej sesji, zatytułowanej „Wokół ustawy o elektromobilności i problemów na rynku paliw” omawiano palące problemy dotyczące zasilania floty autobusów miejskich w olej napędowy, prąd i gaz, w kontekście ostatnich zawirowań na rynku paliw. Organizatorzy trafili z tematyką w punkt czasowy, ponieważ tego samego dnia – 26 kwietnia rosyjski Gazprom obwieścił decyzję o zaprzestaniu przesyłania gazu do Polski. W ramach tego bloku tematycznego ciekawą analizę zależności w zakresie kosztów eksploatacji autobusów tradycyjnych, nisko- oraz zeroemisyjnych w realiach roku 2022 przedstawił Marek Filip, prezes MPK w Rzeszowie. Jeszcze ciekawsza była analiza możliwych scenariuszy cenowych na rynku paliw, którą dokonał Rafal Zywert z firmy BM Reflex. Równie interesująco o bezpieczeństwie energetycznym w kontekście dostaw gazu ziemnego do Polski opowiadał Paweł Samerek z firmy PGNiG Obrót Detaliczny. Na koniec sesji, o mechanizmie osłonowym dla nisko- i zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w zakresie cen paliw i energii mówił Szymon Byliński z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas trzeciej sesji omawiano inne tematy, niezwiązane z główną tematyką Kongresu. O standardach w zakresie obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami opowiadała Adriana Niedoszewska z PFRON-u. Nowe regulacje UNECE (UN R151 i R159) i rozwiązania dotyczące systemów bezpieczeństwa dla autobusów, które będą obowiązywać od lipca 2022 r., jak również system system antykolizyjny z asystentem skrętu – Mobileye Shield+ ConnectProTM – firmyMobileye przedstawił Maciej Sekula. Natomiast o koncepcji sprofilowanej platformy szkoleniowej do kwalifikacji okresowej dla komunikacji miejskiej wspomniała na koniec Edyta Mitura z Grupy IMAGE Sp. z o.o.

Wszystkim prelegentom i pozostałym uczestnikom Kongresu serdecznie dziękujemy.

Szersze omówienie wygłoszonych podczas Kongresu prezentacji znajdą Państwo w 164. (majowym) numerze „Biuletynu Komunikacji Miejskiej”.

gb

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.