Konferencja Techniczna IGKM (Komisja Taboru Autobusowego) w Kielcach, 26.10.2021

W dniu 26 października 2021 r. w Kielcach odbyła się Konferencja Techniczna IGKM. Tym razem przybrała ona format spotkania Komisji Taboru Autobusowego IGKM. Przedmiotem konferencji był przegląd rozwiązań technicznych związanych z wdrażaniem technologii autobusów nisko- i zeroemisyjnych. Konferencja zaplanowana w przeddzień Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO swoją tematyką zainteresowała ponad 200 gości, stanowiąc najliczniejsze wydarzenie organizowane przez IGKM w ostatnim czasie.

W pierwszej części dokonano przeglądu doświadczeń eksploatacyjnych w dwóch dużych miastach (Warszawa i Kraków) oraz mniejszym (Kutno). Duża liczba oraz stosunkowo długi okres eksploatacji autobusów elektrycznych i hybrydowych w Warszawie i Krakowie pozwoliły na ujawnienie szeregu problemów charakteryzujących wstępny okres wdrażania pojazdów z nowymi napędami. Do najpoważniejszych należą incydentalne perturbacje z działaniem pojedynczych ładowarek oraz całych systemów ładowania autobusów elektrycznych oraz problemy związane z koniecznością wymiany/naprawy zestawów baterii trakcyjnych. Zarejestrowano również jedną poważną usterkę zajezdniowego systemu tankowania gazu. Wskazywane problemy, choć z operacyjnego punktu widzenia stanowią pewne zagrożenia dla funkcjonowania całego systemu transportowego, to nie przysporzyły istotnych strat dla przedsiębiorstw i w dłuższej perspektywie czasowej wydają się niezauważalnymi incydentami. Potwierdza to – co do zasady – trafność przyjętych założeń towarzyszących transformacji ekologicznej transportu miejskiego w Polsce. W obu prezentacjach zauważono również oszczędności zużycia paliwa płynące z eksploatacji autobusów hybrydowych. W MPK Kraków, dla całej grupy autobusów określonej marki, sięgają nawet 30%.

Eksploatacja autobusów elektrycznych w Kutnie przebiega zasadniczo bezproblemowo, choć z wielką troską podkreślano obawy co do przyszłości. Czy w obliczu rosnących kosztów, a jednocześnie spodziewanych dużych perturbacji w budżetach samorządowych, możliwe będzie zapewnienie w mniejszych ośrodkach odpowiedniego finansowania komunikacji miejskiej.

Prelegenci wskazywali, niezależnie od wielkości miasta, drastyczność zwyżki kosztów – w szczególności cen energii elektrycznej (dwukrotnie) oraz paliw (w szczególności cen gazu). Konieczność bilansowania budżetów w sytuacji wysokiej niestabilności otoczenia ekonomicznego wydaje się być w najbliższym czasie największym wyzwaniem dla menedżerów transportu miejskiego.

Niezwykle interesującą była prezentacja na temat wdrożenia do eksploatacji pierwszego w Polsce autobusu wodorowego. Ma ono nastąpić na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku w Koninie. MZK Konin przygotowuje się do tego wydarzenia w wielu obszarach, które obejmują dostosowanie zaplecza technicznego, procedur operacyjnych czy szkolenia załogi. Najważniejszym jednak wyzwaniem jest pozyskanie paliwa wodorowego. Całe podejście biznesowe opiera się na założeniu, że odpowiedni wodór będzie produkowany na miejscu w Koninie, z wykorzystaniem zielonej, czystej energii elektrycznej – we współpracy z koncernem energetycznym ZE PAK.

W dalszej części konferencji kolejne prezentacje dotyczyły bardziej szczegółowo poszczególnych produktów związanych z taborem autobusowym – począwszy od samego taboru, poprzez ich napędy, podzespoły, zaplecze do tankowania czy detale wyposażenia. Zaprezentowane rozwiązania wskazują, że Polska jest miejscem zarówno produkcji, jak i możliwości stosowania najnowocześniejszych technologii w miejskiej komunikacji autobusowej.

Konferencji towarzyszyły akcenty rocznicowe związane z jubileuszami funkcjonowania firm Solaris Bus & Coach oraz DPK System.

Przewodniczącym Komisji na kolejną kadencję został ponownie Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA w Warszawie.

W dniach 27-29 października odbyła się jubileuszowa, XV już edycja międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, której współorganizatorem od początku istnienia jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Choć z powodu trwających obecnie zagrożeń związanych z pandemią liczba wystawców była nieco mniejsza niż w poprzedniej edycji, to jednak impreza targowa przyciągnęła więcej zwiedzających. Zdecydowanie ciekawszy okazał się też poziom prezentowanych produktów. Nie zabrakło przede wszystkim spektakularnych premier autobusowych (Solaris, Autosan i Pilea), ale również zaprezentowane podczas Targów rozwiązania w zakresie systemów pokładowych oraz zaplecza zajezdniowego świadczą o ich wysokim stopniu zaawansowania technicznego.

obrazek wyróżniający: fot. IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.