Biuletyn 145 [sierpień 2017]

ELEKTROMOBILNOŚĆ

WŁAŚCIWA OPTYMALIZACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH TO TAŃSZA W EKSPLOATACJI KOMUNIKACJA MIEJSKA
Coraz więcej miast w Polsce decyduje się na zakup i testy autobusów elektrycznych. W ślad za tym rozwija się infrastruktura do ładowania tego typu pojazdów. W procesie inwestycyjnym warto skupiać się na obu tych aspektach, bo od dobrej współpracy systemów pokładowych autobusu elektrycznego z infrastrukturą ładowania zależy optymalizacja zarządzania energią. Im lepiej skonstruowany system, tym większe oszczędności dla operatora, a w konsekwencji tańszy w eksploatacji i utrzymaniu transport komunikacji miejskiej.
str. 6

WDRAŻANIE AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH W EUROPIE
Znakomitą okazją do zapoznania się aktualnym stanem realizacji projektów wdrażania autobusów elektrycznych w różnych częściach Europy była marcowa konferencja ?Autobusy elektryczne ? rynek przyszłości? zorganizowana po raz kolejny przez Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV). W konferencji wzięło udział blisko pół tysiąca uczestników z wielu krajów, a podczas 35 konferencji przekrojowo poruszono niemal wszystkie aspekty związane z autobusami elektrycznymi w różnych krajach.
str. 12

ELEKTRYCZNE HYBRYDY – PRZYSZŁOŚĆ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ?
Podczas odbywającego się pod koniec czerwca br. w Krakowie posiedzenia Komisji Taboru Autobusowego IGKM, połączonego z obchodami 90-lecia krakowskiej komunikacji autobusowej, dużo miejsca poświęcono kwestiom elektromobilności oraz wykorzystania w komunikacji miejskiej autobusów o napędzie niskoemisyjnym. Volvo zaprezentowało elektryczną hybrydę ? miejski autobus napędzany głównie energią elektryczną, oszczędzający 60 proc. kosztów energii i redukujący emisję dwutlenku węgla o 75 proc. Taki autobus daje możliwość tworzenia w miastach stref zeroemisyjnych.
str. 18

RAPORT PODSUMOWUJĄCY II WARSZTATY DOBRE PRAKTYKI E-BUS PT. „ROLA I MIEJSCE AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM MIAST”
W dniu 13 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze odbyły się II warsztaty Dobre praktyki E-bus pt. ?Rola i miejsce autobusu elektrycznego w systemie transportowym miast?. Gospodarzem warsztatów było Miasto Zielona Góra, a organizatorami Polski Funduszu Rozwoju oraz Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – jako patron merytoryczny. W warsztatach wzięło łącznie udział ponad 90 osób reprezentujących 66 podmiotów, w tym w większości samorządowców, operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki oraz producenci taboru, akumulatorów, ładowarek i innych elementów osprzętu.
str. 22

TECHNIKA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM REKUPERACJI ENERGII MECHANICZNEJ W AUTOBUSACH SPALINOWYCH
Spalinowe autobusy miejskie jeszcze długo będą dominowały na rynku, zarówno polskim, jak i zagranicznym. Źródłem ich przewagi nad autobusami elektrycznymi są wciąż znacznie niższa cena, większy zasięg, większa liczba pasażerów, zdolność do produkowania ciepła w warunkach zimowych oraz szybkość i łatwość uzupełniania paliwa. Według raportu UITP ze stycznia 2017 roku, w 2025 roku autobusy spalinowe wciąż będą stanowiły 57% floty najbardziej rozwiniętych miast europejskich. Wszelkie innowacje odnoszące się do napędów spalinowych mają zatem długą przyszłość przed sobą. W niniejszym artykule zaprezentowano system wykorzystujący technologię superkondensatorów jako dodatkowe źródło mocy elektrycznej w autobusie spalinowym, zasilane przetwarzaniem darmowej energii kinetycznej hamującego autobusu.
str. 28

ZAJEZDNIA STEROWANA KOMPUTEREM
Nad tym, jak umiejętnie informatyzować procesy w transporcie publicznym, od wielu lat zastanawia się wielu specjalistów i managerów. Jak efektywnie wspierać zajezdnię tramwajową za pośrednictwem systemu IT, by sprawnie zarządzać wieloma procesami? Pierwszą w pełni zinformatyzowaną zajezdnią tramwajową w Polsce jest obiekt MPK Poznań Sp. z o.o. na Franowie. System kompleksowo zarządza procesami obsługi taboru ? parkowaniem i dysponowaniem pojazdami, obsługą ruchu czy zadaniami warsztatowymi. Integruje się z urządzeniami zewnętrznymi i innym systemami informatycznymi MPK Poznań Sp. z o. o. celem efektywnej realizacji i automatyzacji procesów.
str. 35

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ADAPTACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NOWEGO PRACOWNIKA W FIRMIE
Autorka artykułu pisze o procesie adaptacji społeczno-zawodowej, o programie, zaangażowaniu osób i metodzie adaptacji. Udziela również wskazówek, które pozwolą pracodawcy zaprojektować program adaptacji społeczno-zawodowej w firmie, a przynajmniej obiektywnie ocenić, na ile dba on o proces HR-owy w swojej firmie. Dlaczego używamy terminu ?adaptacja społeczno-zawodowej?, a nie tylko ?zawodowa?, skoro mowa jest o zatrudnianiu? Tego wszystkiego dowiemy się z artykułu poniżej, który nawiązuje do prezentacji autorki przedstawionej podczas Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM w dn. 25 maja br. w Warszawie.
str. 41

SYMULATOR JAZDY TRAMWAJEM
Dwustanowiskowy symulator jazdy tramwajem, pozwalający szkolić niezależnie od siebie dwie osoby, jest wykorzystywany w Tramwajach Warszawskich od listopada 2016 r. do szkolenia pracowników oraz sprawdzania podstawowej wiedzy i umiejętności absolwentów kursów dla kandydatów na motorniczego. Ciekawym rozwiązaniem jest regulowany kąt nachylenia pulpitu oraz wymienne zadajniki jazdy pozwalające na symulowanie w tej samie kabinie trzech typów tramwaju, a także łatwe zaimplementowanie nowych typów, których zakup ma nastąpić niebawem. W przyszłości przewoźnik planuje włączenie symulatora do programu kursu dla kandydatów na motorniczego, tak aby część zajęć praktyczna realizowana była właśnie z wykorzystaniem symulacji, a także do regularnego szkolenia motorniczych.
str. 46

KOMUNIKACJA MIEJSKA W POLSCE

PROGNOZY I WYZWANIA DEMOGRAFICZNE DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Przemiany sytuacji demograficznej w Polsce oraz ich prognozowane skutki są szeroko komentowane w kontekście wielu aspektów życia społeczno-gospodarczego. Najczęściej przebijające się opinie ekspertów dotyczą konsekwencji dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego. Prognozy dotyczące zmian w demografii budzą obawy pracodawców, którzy oznajmiają nadchodzący wielkimi krokami niedobór rąk do pracy. Zmieniająca się struktura demograficzna będzie miała także bardzo wymierne skutki dla rozwoju transportu w miastach, w tym szczególnie dla organizacji komunikacji miejskiej.
str. 49

MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

METODA MARCHEWKI, CZYLI NOWOCZESNE, WIELOKANAŁOWE SYSTEMY POBORU OPŁAT W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Czy opłaty za korzystanie z komunikacji publicznej można porównywać do świadomych, przemyślanych zakupów dokonywanych z wyprzedzeniem, np. w Internecie, czy może bardziej do impulsywnych zakupów w sklepie spożywczym? Czy nowoczesny, kompleksowy system poboru opłat nie powinien działać jak sieć o małych oczkach, w którą ?wpadają? wszyscy ci, którzy chcą zakupić bilet? Czy konstrukcja systemu poboru opłat nie powinna być ?marchewką?, działająca jako zachęta i pokusa, a przysłowiowy ?kij? w postaci kontroli biletów zachowany wyłącznie dla tych, którzy świadomie ignorują wszystkie możliwości zapłaty za przejazd? Nad tymi i innymi kwestiami dotyczącymi systemów biletowych zastanawia się autor, reprezentujący spółkę dostarczającą nowoczesne, automatyczne systemy pobierania opłat, których integralną częścią są automaty biletowe w pojazdach i miejscach publicznych.
str. 53

KOMUNIKACJA MIEJSKA NA ŚWIECIE
STREFY ZEROEMISYJNEGO TRANSPORTU W EUROPIE
Zanieczyszczenie powietrza i kongestia spowodowane ruchem samochodowym to główne problemy, z którymi borykają się mieszkańcy dużych ośrodków miejskich niemal na całym świecie. Władze samorządowe wprowadzają zatem już od kilkudziesięciu lat elementy polityki ukierunkowane na zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego oraz przekonanie mieszkańców do transportu publicznego. Najbardziej skuteczną metodą zmniejszania zanieczyszczania w miastach jest tworzenie stref niskoemisyjnego transportu, zwanych także strefami niskiej emisji. Są one bardzo popularne w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Włoszech i w Niemczech.
str. 57

INFORMACJE PRAWNE

USTALANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP TABORU
Co zrobić, aby warunki udziału nie stały się barierami dla (braku) udziału oferentów? Gdzie jest bezpieczna granica dająca pewność dopuszczenia do udziału w postępowaniu wszystkich, ale jednocześnie wyłącznie rzetelnych wykonawców? Nad odpowiedzią na to pytanie, w oparciu o najnowsze orzecznictwo KIO dotyczące zakupu taboru, zastanawiają się prawnicy z kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka.
str. 69

AUDYT ENERGETYCZNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – PRZYKRY OBOWIĄZEK CZY SZANSA NA NIŻSZE KOSZTY?
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku nie ma związku ze świadectwami energetycznymi budynków. Większość energii zużywanej przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej to paliwo lub energia trakcyjna. W niniejszym artykule podjęto problematykę sporządzania bilansu energetycznego przedsiębiorstwa oraz specyfiki audytu energetycznego w zakresie transportu.
str. 72

INFORMACJE IZBY

KOMISJA TOROWA IGKM, SZCZECIN
str. 76

KOMISJA EKONOMICZNA IGKM, PIŁA
str. 77

KOMISJA TABORU AUTOBUSOWEGO IGKM, KRAKÓW
str. 79

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.