Scroll Top

Komisja BHP IGKM, Warszawa

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji BHP, której współorganizatorem były Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

W programie znalazły się kwestie wdrażania nowych technologii w transporcie miejskim i ich konsekwencji dla służb BHP. Jednym z szerzej rozwijanych tematów stała się problematyka gaszenia pożarów w taborze nowej generacji.

Interesującym rozwinięciem problemów BHP było spotkanie z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy. Przedmiotem obrad były również planowane zmiany przepisów BHP, m.in. spodziewana wkrótce rezygnacja z obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych dla pracowników umysłowych. Uzupełnieniem części plenarnej obrad Komisji było przeprowadzenie godzinnego, pokazowego szkolenia wzorcowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego Komisji na kolejną dwuletnią kadencję. Został nim ponownie Jacek Wnuk z Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie.

W drugim podczas zwiedzania zajezdni tramwajowej Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z organizacją zaplecza technicznego zajezdni, pracą centrali ruchu oraz wykorzystaniem symulatora ruchu w procesie szkolenia.

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.