Scroll Top

Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Białystok

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego, w którym uczestniczyło 126 osób. Współorganizatorem spotkania było miejscowe Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Podczas komisji dokonano przeglądu najciekawszych rozwiązań w zakresie innowacyjnych napędów w autobusach miejskich.

W pierwszej części obrad skupiono się na zagadnieniach elektromobilności. Nowym czynnikiem determinującym rozwój rynku pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych jest planowana zmiana dyrektywy unijnej WE/33/2009 określającej wytyczne w stosunku do emisyjności pojazdów użytkowych. Prowadzone obecnie prace nad projektem przewidują wprowadzenie kontyngentu autobusów zeroemisyjnych w zakupach taboru. Przewidywane zapisy dyrektywy zawierają zresztą więcej różnić w stosunku do obowiązującej już teraz w Polsce ustawy o elektromobilności.

Po raz pierwszy szerzej skupiono się na możliwości wykorzystania autobusów wodorowych w komunikacji miejskiej. W świetle przeanalizowanych przykładów dotychczasowego zastosowania, technologia ta wydaje się mieć bardzo dobre perspektywy. Podstawową barierą jej rozwoju w Polsce aktualnie jest brak stacji tankowania wodoru. Wydaje się jednak, że technologia wodorowa już wkrótce może okazać się bardzo konkurencyjna między innymi dzięki możliwościom radykalnego zmniejszenia kosztów przy zwiększaniu wolumenu pojazdów.

Prezentacje przedstawione w części poświęconej eksploatacji pojazdów z napędem dieslowskim dotyczyły m.in. doświadczeń z eksploatacją filtrów DPF w silnikach generacji EURO 6. Mimo rozwoju napędów zeroemisyjnych trwają również prace nad modernizacją dotychczasowych silników, czego przykładem jest konstrukcja silnika MAN D15 spełniającego normę EURO 6D.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest stosowanie opraw oświetleniowych led w pojazdach starszej generacji, pożądane szczególnie tam, gdzie występuje tzw. problem bilansu energii elektrycznej w pojeździe.

Innym omawianym tematem stały się możliwości wykorzystania nowych technologii informatyzacji pracy zaplecza technicznego oraz zasady zapobiegania i postępowania w przypadku pożaru autobusów w alternatywnymi napędami.

Na koniec poruszono zagadnienie pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim.

Do tych ostatnich zaliczyć można system automatycznego hamowania autobusu po wykryciu nieprzewidywanej przeszkody lub anomalii w pracy kierowcy (zmiana pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu) stosowane w już produkowanych autobusach turystycznych. Uczestnicy Komisji mieli możliwość zapoznania się z takim systemem w najnowszym modelu autobusu marki MAN.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.