Scroll Top

142 [listopad 2016]

WOKÓŁ KONFERENCJI TECHNICZNEJ I TARGÓW „TRANSEXPO”

KONFERENCJA TECHNICZNA IGKM ORAZ XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU ZBIOROWEGO TRANSEXPO W KIELCACH
Uczestnicy tegorocznej konferencji IGKM w Kielcach poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak zmienią się autobusy miejskie w najbliższym dziesięcioleciu. Tradycyjnie, konferencja kielecka była połączona z Międzynarodowymi Targami Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, podczas których nowości prezentowało 164 wystawców, w tym 36 firm z zagranicy. IGKM zorganizowała na targach III Wystawę ?Zabytkowe Autobusy?, podczas której, w ramach obchodów 25-lecia Izby, przypomniane zostało największe przedsięwzięcie gospodarcze IGKM z lat 1993-1998 ? montaż przemysłowy autobusów Ikarus.
str. 4

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI AUTOBUSU PRZYSZŁOŚCI – PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW
Dyskutując o autobusie przyszłości często skupiamy się na nowoczesnych napędach. To jednak wnętrze pojazdu zawiera wiele ważnych funkcji i rozwiązań, które bezpośrednio oceniają pasażerowie. Autor analizuje szereg aspektów z tego obszaru starając się odnaleźć nowe trendy w rozwoju konstrukcyjnym przedziału pasażerskiego. Artykuł stanowi rozwinięcie bardzo interesującej prezentacji pokazanej na Konferencji Technicznej IGKM w Kielcach.
str. 12

ERGONOMIA MIEJSCA PRACY KIEROWCY JAKO WARUNEK BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Autor artykułu opisuje konkretne rozwiązania dotyczące optymalizacji miejsca pracy kierowcy w autobusach liniowych. Temat ten od wielu lat znajduje się w kręgu zainteresowania naukowców, producentów i praktyków. Artykuł nawiązuje do prezentacji przedstawionej podczas tegorocznej konferencji kieleckiej w sesji poświęconej stanowisku pracy kierowcy autobusu przyszłości.
str. 24

ZAŁOŻENIA I REALIZACJA MONTAŻU PRZEMYSŁOWEGO AUTOBUSÓW IKARUS W LATACH 1993-1998
Przemysłowy montaż autobusów Ikarus w Polsce, jako wspólne przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz węgierskiej fabryki autobusów Ikarus w Budapeszcie, był jednym z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych, podjętych przez Izbę w latach 90. na rzecz swoich Członków. Ówczesna trudna sytuacja gospodarcza i brak środków, z którymi borykały się przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce po okresie transformacji gospodarczej, która nastąpiła w roku 1989 r. wyrażała się z jednej strony, dużymi trudnościami w zakupie nowego taboru komunikacyjnego, a z drugiej strony z brakiem w krajowej produkcji nowych autobusów, w tym w szczególności autobusów przegubowych. Skorzystanie z możliwości, które dawało ówczesne ustawodawstwo, pozwoliło pozyskać, w systemie montażu przemysłowego w Polsce, blisko 700 sztuk autobusów eksploatowanych przez wielu krajowych przewoźników miejskich. Poniższy tekst nawiązuje do prezentacji przedstawionej przez autora na Targach TRANSEXPO w Kielcach w ramach wydarzenia rocznicowego IGKM.
str. 28

HISTORIA AUTOMATYCZNYCH PRZEKŁADNI AUTOBUSOWYCH (1926-2016)
Na temat samochodowych przekładni automatycznych napisano wiele znakomitych książek. W poniższym tekście autor wykorzystuje liczne z opublikowanych tam informacji. Przekładnia autobusowa nie doczekała się jednak odrębnej analizy, choć to właśnie autobusowe rozwiązania wyznaczały wszystkie istotne kierunki rozwoju przekładni automatycznej. Artykuł jest rozwinięciem prezentacji zademonstrowanej w drugim dniu targowym w Kielcach w ramach wydarzenia rocznicowego IGKM.
str. 32

PLATFORMA ZBILETEM.PL – WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII DLA LEPSZEJ FUNKCJONALNOŚCI
Autor artykułu jest pomysłodawcą i współtwórcą platformy zbiletem.pl służącej do dystrybucji biletów okresowych na smartfony. Produkt ten został wyróżniony na XIII Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2016 w Kielcach w kategorii „Systemy obsługi pasażerów
str. 38

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

JAK EFEKTYWNIE DOSKONALIĆ PROCESY W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOMUNIKACYJNYCH?
Każde przedsiębiorstwo mierzy się z wyzwaniem ciągłego poprawiania efektywności działania swoich procesów. Przykład dwóch działów spółki PKP Intercity pokazuje, że zastosowanie podejścia ?lean? może przynieść znakomite wyniki w zakresie optymalizacji pracy zaplecza technicznego. Być może warto wykorzystać ten dobry przykład, aby zastanowić się nad podobną optymalizacją, być może w zapleczu zajezdni tramwajowej. Artykuł stanowi rozwinięcie prezentacji wygłoszonej podczas obrad Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM w Płocku.
str. 40

OBCOKRAJOWCY SPOSOBEM NA BRAKI KADROWE
Według Polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców prognozy dla Polski są jednoznaczne ? jeśli nasz kraj chce utrzymać swoją gospodarkę na obecnym poziomie rozwoju i zapewnić swoim obywatelom wypłaty emerytur, do 2050 roku musi przyjąć około 5 milionów emigrantów gotowych podjąć pracę. W ciągu najbliższych pięciu lat ta liczba powinna wynieść przynajmniej milion. I najważniejsze: jednym z najbardziej deficytowych zawodów stali się zawodowi kierowcy, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla naszej branży. Artykuł nawiązuje do prezentacji oraz ożywionej dyskusji na ten temat na ostatnim posiedzeniu Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM w Płocku.
str. 43

SYSTEM OKRESOWEJ OCENY PRACOWNICZEJ NA PRZYKŁADZIE MPK-ŁÓDŹ SP. Z O. O.
Wdrażany obecnie przez MPK-Łódź Sp. z o. o. system okresowej oceny pracowniczej jest systemem prostym, opartym na koncepcji oceny według czynności realizowanych na danym stanowisku pracy, przy uwzględnieniu wyłącznie podstawowych kompetencji. Co najważniejsze, system wykorzystuje nowoczesne narzędzie elektroniczne. Samo ocenianie pracowników nie należy do procesów łatwych, a charakter pracy w komunikacji miejskiej sprawia, że znane modele akademickie nie sprawdzają się tu tak jak w innych dziedzinach. Autorzy opisują genezę i założenia systemu oraz prezentuje podstawowe zasady jego działania. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji wygłoszonej na posiedzeniu Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM w Płocku.
str. 46

PROJEKT OPRACOWANIA OPISÓW STANOWISK I WDROŻENIA SYSTEMU OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW W MPK-ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Jak zbudować taki system dla firmy, by spełniał on nie tylko oczekiwania zarządu w zakresie efektów biznesowych, czy działu human resources dotyczące rozwoju pracowników, ale zaspokajał także interesy pracowników? Autorka artykułu opisuje założenia i wdrożenie, we współpracy z łódzkim przewoźnikiem, prostego i łatwego w stosowaniu systemu okresowych ocen pracowników, który bazuje na opisach stanowisk oraz taryfikatorze stanowiskowym. Materiał ten został zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM w Płocku.
str. 50

TECHNIKA AUTOBUSOWA

LITOWO-JONOWE ZASOBNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Aktualnie na świecie oraz w UE transport bazuje prawie w 95 procentach na ropie naftowej. Najnowsze cele wynikające z Europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej to mocne ograniczenie importu ropy i zwiększenie udziału technologii niskoemisyjnych do około 15-17 proc. do roku 2030. Artykuł stanowi rozwinięcie prezentacji wygłoszonej podczas Komisji Zasilania IGKM w Ustroniu, która odbyła się w dniach 2-3 czerwca br.
str. 56

ZAGROŻENIA W EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W najbliższym czasie przewidywana jest eksploatacja elektrycznych autobusów w miejskiej komunikacji na znacznie większą niż dotychczas testową skalę [1]. Plany dla miasta Warszawy przewidują np. w ciągu najbliższych lat zakup łącznie 100 jednostek i wybudowanie na miejscu starej zajezdni autobusów spalinowych zajezdni przeznaczonej do obsługi taboru elektrycznego. Autor dzieli się przemyśleniami w zakresie przyszłości konstrukcji autobusu elektrycznego.
str. 59

INFORMACJE IZBY

II OGÓLNOPOLSKI KONKURSU MOTORNICZYCH O NAGRODĘ PREZESA IZBY GOSPODARCZEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W dniach 15-16 września 2016 r. w Łodzi odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Motorniczych o Nagrodę Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Organizatorami tego wydarzenia były Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. ? gospodarz Konkursu.
str. 63

KOMISJA ZASOBÓW LUDZKICH I SZKOLEŃ IGKM, PŁOCK
str. 66

INFORMACJE IZBY

KOMISJA RUCHU I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH IGKM, POZNAŃ
str. 67

KOMISJA PROMOCJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ IGKM, ŁÓDŹ
str. 68

KOMISJA ZASILANIA IGKM, OŻARÓW MAZOWIECKI
str. 69

KOMISJA ZARZĄDÓW TRANSPORTU IGKM, WARSZAWA
str. 71

KOMISJA TABORU TRAMWAJOWEGO IGKM, BYDGOSZCZ
str. 71

INFORMACJE PRAWNE

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PODMIOTOWI WEWNĘTRZNEMU
Wobec pojawiających się wciąż wątpliwości na temat funkcjonowania podmiotów wewnętrznych w komunikacji miejskiej autor przypomina podstawowe zasady kontraktowania usług przewozowych w przypadku tego rodzaju podmiotów. Przy analizie przepisów należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pojęcia działalności dodatkowej od działalności ubocznej. Dokładne rozdzielenie zakresu tych dwóch pojęć pozwoli na zinterpretowanie wątpliwości związanych z proporcjami w stosunku do działalności podstawowej.
str. 72

ELEKTRONICZNA FORMA ROZKŁADU JAZDY JAKO ZAŁĄCZNIK DO ZAŚWIADCZENIA
Informujemy, że w wyniku starań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej uzyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, po pierwotnej negatywnej odpowiedzi, pozytywną interpretację przepisu art. 28. ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wynika z niej, że zdaniem Ministerstwa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, w których istnieje możliwość stosowania rozkładu jazdy w formie elektronicznej, wymagany ustawą aktualny rozkład może mieć postać elektroniczną.
str. 75

ZWOLNIENIE Z KAS REJESTRUJĄCYCH W 2017 ROKU TAKIE SAME JAK W LATACH 2015 I 2016
W maju br. Izba wystosowała do Ministra Finansów pismo zawierające postulat dalszego, okresowego utrzymania w komunikacji miejskiej dotychczasowego zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z satysfakcją zatem informujemy, że projekt rozporządzenia w tej sprawie z 29 września br. pozostawia komunikację miejską w kręgu podmiotów uprawnionych do tego zwolnienia.
str. 76

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.