Scroll Top

W dniu 19 marca 2020r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zwróciła się do Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury z prośbą o wsparcie sektora komunikacji miejskiej w opracowywanym przez rząd pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców oraz gospodarki, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Poniżej przedstawiamy treść listu:

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej zwracamy się z prośbą o uwzględnienie sektora komunikacji miejskiej w opracowywanym przez rząd pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców oraz gospodarki, w związku ze skutkami pandemii koronawirusa i koniecznością wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Branża komunikacji miejskiej, jak wiele innych musi również zmierzyć się, jak w przytoczonych przez Pana Ministra analizach, z 80% spadkiem ilości pasażerów.  Tak gwałtowny spadek liczby przewożonych pasażerów z całą pewnością przełoży się na olbrzymi spadek sprzedaży biletów, wymuszając zwiększenie wielkości dopłat ze strony organizatorów na pokrycie utraconych wpływów. Podejmowane działania w postaci istotnej obniżki cen benzyny i oleju napędowego, zawieszania stref płatnego parkowania, zachęcania Polaków do podróżowania samochodami, jakkolwiek w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa są działaniami uzasadnionymi, to spowodują trwały odpływ pasażerów, stanowiący olbrzymie wyzwanie dla polskich miast organizujących komunikacje miejskie.

Przy słabej kondycji finansowej samorządów pełniących funkcję organizatorów, bez dodatkowego wsparcia z zewnątrz, po ustabilizowaniu sytuacji z epidemią, najprawdopodobniej cięcia w rozkładach jazdy zostaną utrwalone, co może spowodować nie tylko utrudnienia w mobilności mieszkańców miast i stref podmiejskich, ale także utratę miejsc pracy wśród motorniczych i kierowców. Dlatego też planowane instrumenty wsparcia dla branż poszkodowanych przez COVID-19 powinny objąć także sektor transportu publicznego z komunikacją miejską, który jak pokazują fatalne wyniki z ostatniego weekendu i poniedziałku – 16.03.2020 r. – mocno ucierpi wskutek epidemii.

Dlatego apelujemy o wdrożenie nadzwyczajnych środków, które pozwolą branży komunikacyjnej na przetrwanie tego trudnego czasu. Ufamy, że przy pomocy państwa, nasz sektor może zminimalizować straty.

Do wiadomości:

  1. Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.