Scroll Top

Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie pokrycia wydatków na kapitał obrotowy

Szanowni Państwo,

W chwili obecnej prowadzone są prace nad uruchomieniem wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie pokrycia wydatków na kapitał obrotowy. Inicjatywę tę przygotowuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej razem z IZ POIR oraz poszczególnymi RPO.

Przekazujemy Państwu do wiadomości w załączniku podjęte przez POPW działania w celu przygotowania odpowiednich inicjatyw wspierających przedsiębiorców w zakresie łagodzenia skutków pandemii.

Planowane jest np. przygotowanie działań w oparciu o propozycje Konfederacji Lewiatan w zakresie wsparcia przedsiębiorców poprzez:

  • dostosowania podmiotu do prowadzenia działalności w warunkach pandemii COVID-19 (np. doposażenie stanowisk pracy, szkolenia z narzędzi umożliwiających pracę zdalną, dostosowanie pomieszczeń do reżimów sanitarnych, zakup urządzeń sanitarnych oraz modyfikację systemów wentylacji czy klimatyzacji, digitalizację dokumentacji)  lub
  • przygotowania podmiotu do odzyskania popytu po fali COVID-19 (np. opracowanie dokumentacji nowej technologii, wsparcie w wejściu w działalność e-commerce, świadczenie usług zdalnych, zakończoną certyfikatem zmianę kwalifikacji pracowników).

O wszystkich tych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować, jak również pilnować, aby  przygotowane przez ministerstwo kryteria oceny projektów znowu nie wykluczyły spółek komunalnych z grona beneficjentów.

W załączniku znajdziecie Państwo informację o działaniach związanych z COVID podejmowane przez inne Programu Operacyjne.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.