EnglishFrenchGermanPolishRussian

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że

21 kwietnia 2021 r. w wieku 72 lat zmarł

Władysław Strawiński

 – wieloletni pracownik Zrzeszenia Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej oraz jeden z pierwszych pracowników powstałej w latach 90-tych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Od 1974 r. związany z branżą transportu publicznego, szczególnie z zakresu trakcji elektrycznej. Był ekspertem m.in. w zakresie eksploatacji tramwajów i trolejbusów.

Pracował kolejno w: MZK w Warszawie, ZPKM, Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Z pasją i zaangażowaniem uczestniczył w wielu aktywnościach w ramach IGKM. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Izbę. Brał czynny udział w opiniowaniu i przygotowywaniu wielu projektów, ważnych dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce m.in. wprowadzał nowoczesne systemy elektroniczne do dystrybucji, pomiarów i rozliczeń paliw płynnych.

Wprowadzał wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych w układach zasilania i napędach pojazdów elektrycznych, był współautorem dwóch patentów dotyczących systemów napędu tramwaju.

Był członkiem Komitetu Technicznego nr 265 ds. komunikacji miejskiej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

We wrześniu 2020 r. Zarząd Izby przyznał Władysławowi Strawińskiemu odznakę „Zasłużony dla komunikacji miejskiej”. Ze względu na okres pandemii jej wręczenie miało nastąpić na pierwszym zorganizowanym w trybie stacjonarnym posiedzeniu Komisji Taboru Tramwajowego IGKM.

Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Pracownicy
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

 

Pożegnanie Władysława Strawińskiego odbędzie się w dniu 5 maja na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kondukt wyruszy spod bramy głównej cmentarza o godzinie 14.00.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.