Scroll Top

Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych – projekt rozporządzenia MFFiPR

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19 oraz wychodząc na przeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców i księgowych, podjęło decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Rozporządzenie w tej sprawie znajduje się na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Więcej szczegółów w:

Rozporządzenie-MFFiPR-Projekt z 19 marca 2021


Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.