Scroll Top

Rekomendacje dla transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób z ograniczoną mobilnością

WINIETA_propozycja

W opublikowanym poniżej piśmie, które IGKM otrzymała od Ministerstwa Infrastruktury, znajduje się zestaw rekomendacji dotyczących pojazdów wykorzystywanych w transporcie zbiorowym uwzględniających potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. Rekomendacje te powstały w ramach ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Departamentu Transportu Drogowego MI.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.