Scroll Top

Jest już nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej

Fot. 2

19 stycznia br. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. IGKM w ciągu ostatnich czterech lat konsultowała ze środowiskiem komunikacji miejskiej ostateczne brzmienie tego dokumentu. Jedną z najważniejszych zmian jest zapewnienie większego bezpieczeństwa sanitarnego dla prowadzących pojazdy. Z jednej strony będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami dla operatora i organizatora, z drugiej jednak strony kierowcy i motorniczowie będą mieli zagwarantowane lepsze warunki higieny pracy.

Obrazek wyróżniający: fot. MPK Poznań

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.