Projekt zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP w sprawie Informacji na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 28.12.2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało Informację na temat założeń do projektu ustawy przedstawiając przyczyny podjęcia przez Ministerstwo interwencji legislacyjnej oraz główne cele i rozwiązania projektu ww. ustawy.

W związku z prośbą Ministerstwa Infrastruktury oraz Przewodniczącego Komisji Infrastruktury o konsultacje społeczne dotyczące procedowanego projektu prosimy Państwa o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do projektu ustawy (pobierz plik) i wszelkich niezbędnych, według Państwa opinii zmian do Izby najpóźniej do dnia 16 stycznia 2018 na adres: igkm@igkm.pl

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.