MPK we Wrocławiu jako pierwsze złożyło dwa wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych

Od 4 stycznia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki zakupu/leasingu autobusów elektrycznych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).

Wnioski należy składać do 15.12.2021 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. KTO ZATEM PIERWSZY, TEN LEPSZY.

MPK we Wrocławiu jest pierwszym przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej, które złożyło swoje wnioski. Dotyczą one zakupu 28 autobusów elektrycznych wraz z 28 ładowarkami typu plug-in i pięciu pantografowych, montowanych na pętlach.

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie, w tym w transporcie zbiorowym:

1) w zakresie nabycia/leasingu nowych autobusów elektrycznych zasilanych ze źródła zewnętrznego, trolejbusów wyposażonych w dodatkowy układ napędu (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe), autobusów zasilanych wyłącznie wodorem wytworzonym w ogniwach paliwowych, wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów;

2)  w zakresie modernizacji i/lub budowy odpowiedniej infrastruktury , w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej.

Przewidziano łącznie trzy nabory dla programu, z których pierwszy jest najbardziej korzystny dla beneficjentów pod względem finansowym. Rozpoczęcie drugiego zaplanowano 3 stycznia 2022 r., a jego zakończenie 15 grudnia 2022 r. Ostatni etap zaplanowano w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Kontakt w sprawie programu: ztp@nfosigw.gov.pl

Więcej informacji…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.