Scroll Top

Metro Warszawskie wybrało wykonawcę studium technicznego III linii

19 listopada Komisja Przetargowa Metra Warszawskiego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra na Pragę-Południe.

Spośród pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu, za najkorzystniejszą uznana została oferta Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o., Transeko Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j. oraz Egis Rail S.A. Projektant wycenił swoją pracę na kwotę 1,907 zł brutto.

O wyborze zwycięzcy zdecydowała cena (58 proc.), doświadczenie koordynatora (18 proc.), doświadczenie analityka ruchu (12 proc,), doświadczenie planisty/urbanisty (6 proc.) i doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6 proc.).

Zadaniem zwycięzcy postępowania będzie opracowanie dokumentacji, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 Stadion Narodowy do projektowanej stacji E6 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dodatkowo studium udzieli również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Zwycięzca ma dokonać szczegółowej analizy trzech wariantów przebiegu I etapu budowy.

Wyłoniony zwycięzca ma dokonać szczegółowej analizy trzech wariantów przebiegu I etapu budowy linii M3 na Pradze-Południe na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka.

Analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych, w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych, przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych, tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

Pierwsze efekty prac inżynierów mamy poznać po trzech miesiącach od podpisania umowy.

źródło: Metro Warszawskie

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.