Scroll Top

Metro Warszawskie podpisało umowę na projekt dwóch dodatkowych stacji na I linii metra

20 listopada Metro Warszawskie podpisało umowę ze spółką Metroprojekt na wykonanie dokumentacji projektowej dla „brakujących” stacji na I linii metra: Plac Konstytucji (między Politechniką a Centrum) oraz Muranów (między Ratuszem a Dworcem Gdańskim) wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. 

– Potrzeba budowy stacji zaniechanych przed laty jest niewątpliwa – oznajmił wiceprezydent miasta Robert Soszyński. Według niego ułatwią one poruszanie się po Śródmieściu. Dziś odległości między przystankami metra w tej dzielnicy sięgają 1,5 km. Władze Warszawy unikają jednak podania jakichkolwiek dat realizacji tych stacji.

Dwie dodatkowe stacje na I linii przygotuje doświadczone warszawskie biuro Metroprojekt, które w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy ma wykonać zamówienie opiewające na kwotę około 7,364 mln zł brutto.

Metra Warszawskiego i miasto nie podają jeszcze terminów budowy. – Po wykonaniu projektu inwestor, jakim jest miasto, będzie podejmował decyzje co do dalszych kroków – powiedział Prezes Metra Jerzy Lejk. – Za dwa lata będziemy mieli projekt z pozwoleniem na budowę. Wtedy będziemy podejmować decyzje. Jeśli będą środki, sam proces inwestycyjny nie zajmie więcej niż 48 miesięcy.

Decyzję o odłożeniu budowy stacji A12 Plac Konstytucji  i A16 Muranów podjęto w 1989 r. ze względu na oszczędności. Przez to powstała dosyć paradoksalna sytuacja: odstępy między stacjami w centrum są większe niż na obrzeżach.

Dobudowa tych przystanków radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta, bez wpływu na pogorszenie częstotliwości kursowania. Podróżni w śródmieściu będą mieli nie więcej niż 400 m do najbliższej stacji.

Przewidywane jest utrzymanie kursowania tramwajów na powierzchni, ale na pewnym etapie budowy  nastąpi zapewne konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego metra pod Śródmieściem.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.