Scroll Top

Kongres Nowej Mobilności 2019

Już 9-10 września 2019 r. w Lublinie odbędzie się pierwsza konferencja branżowa, poświęcona elektromobilności, skierowana do polskich samorządów. Współorganizatorem KNM 2019 jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.

KNM 2019 to wyjątkowe na skalę europejską wydarzenie, stanowiące forum zrównoważonego transportu, miejsce wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym. Celem Kongresu Nowej Mobilności 2019 jest propagowanie realizacji najbardziej obiecujących innowacyjnych koncepcji nowej mobilności, aby umożliwić przenoszenie ich z obecnej pozycji do głównego nurtu zastosowań w transporcie miejskim.

Tematem przewodnim Kongresu jest elektromobilność. Współistnienie publicznego transportu zbiorowego, systemów car-sharingu czy miejskich rowerów, w oparciu o rozwiązania zeroemisyjne, to kwintesencja idei smart city, opartej na nowoczesnych technologiach i równowadze różnych systemów.

Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali w szczególności włodarze polskich miast, przedstawiciele rad gmin, ale także pracownicy samorządowi w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich, a także pracownicy jednostek zależnych, w których zakresie odpowiedzialności znajduje się elektromobilność i kwestie zrównoważonego transportu.

W gronie polskich i międzynarodowych liderów rynku, praktyków oraz ekspertów, przedstawiciele samorządu i administracji centralnej będą analizować i omawiać dostępne na rynku, najbardziej skuteczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zero- i niskoemisyjnego transportu, a także dzielić się zdobytym doświadczeniami w tym zakresie. W ramach KNM 2019 przewidziano 30 spotkań merytorycznych w różnych formułach.

Co odróżnia KNM 2019 od większości konferencji branżowych? Otwarta formuła! Odchodzimy od tradycyjnego kongresu w kierunku form warsztatowych. Rezygnujemy z konwencjonalnych debat i jednoosobowej narracji na rzecz dialogu i sesji inspiracyjnych.

Dyskutujemy problemy, zadajemy pytania, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, znajdujemy rozwiązania. Poszczególne propozycje programowe – warsztaty, grupy robocze, sesje Q&A – skoncentrowane są na dostarczeniu odpowiedzi na kluczowe pytania.

– Zamierzamy dyskutować, zadawać pytania, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, znajdować efektywne rozwiązania. W tym celu zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli samorządów i administracji centralnej, jak i najważniejszych reprezentantów biznesu, m.in. z branży motoryzacyjnej, infrastrukturalnej i energetycznej – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W trakcie Wydarzenia zostanie podpisana Deklaracja Miast na rzecz Elektromobilności oraz zostaną wręczone nagrody Liderów Nowej Mobilności 2019. Wyróżnienia trafią do jednostek samorządu terytorialnego, najbardziej aktywnych w obszarze elektromobilności.

Organizatorami KNM 2019 są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Związek Miast Polskich, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, a gospodarzem i głównym partnerem Miasto Lublin. Patronat nad Wydarzeniem objęła największa w Europie organizacja zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE).

Więcej na stronie www.kongresnowejmobilnosci.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.