Scroll Top

Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM w Koszalinie/Mielnie, 12-13.05.2022

image4

Wiodącym tematem spotkania, którego współorganizatorem był Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie Sp. z o.o., było poszukiwanie właściwych form dbania o posiadane zasoby ludzkie.  Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego kierowcy i motorniczowie odchodzą z pracy. Jedną z przyczyn jest wypalenie zawodowe, o którym opowiadali Jakub Zając i Michał Kaźmierski – wykładowcy z Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wypalenie zawodowe jest syndromem będącym wynikiem przewlekłego stresu w pracy, z którym pracownik sobie nie radzi. W trakcie Komisji przeprowadzono warsztat identyfikujący możliwe przyczyny wypalenia zawodowego w grupie prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.

Przedmiotem bardzo interesującej prezentacji była praktyka kreowania relacji między zwierzchnikami a podległymi im kierowcami. Antoni Mroczek, który zarządza na co dzień ponadtysięcznym zespołem warszawskiej zajezdni autobusowej MZA, opowiadał o tym, co jego zdaniem jest ważne w komunikacji szefa z pracownikiem – prowadzenie rozmowy i traktowanie pracownika jako klucz do dobrego zmotywowania, ale także do większej efektywności pracy.

Równie ciekawie Ewa Iżykowska z firmy Mindgram zaprezentowała zdalną platformę pomocy psychologicznej dla kierowców autobusów miejskich, która jest polecana dla mniejszych ośrodków, z mniejszą dostępnością specjalistów, a jednocześnie większymi oporami pracowników przed korzystaniem z pomocy psychologa.

Bardzo pozytywne doświadczenia MZK Koszalin pozwalają postawić również tezę, że środowisko tzw. miłośników komunikacji miejskiej to bardzo dobre źródło dla rekrutacji nowych pracowników.

W drugim dniu Komisji skupiono się na tematach szkolenia. W kontekście aktualnej zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy zastanawiano się nad możliwościami podniesienia jakości szkoleń w ramach tzw. kwalifikacji okresowej. Na bazie platformy szkoleń zdalnych realizowanych przez Grupę IMAGE zarysowała się możliwość stworzenia specjalnego narzędzia edukacyjnego dedykowanego potrzebom kierowców autobusów komunikacji miejskiej. IGKM będzie prowadzić dalsze działania w kierunku opracowania odpowiednich treści szkoleniowych.

Gościem specjalnym konferencji był Jakub Zbucki z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Przedmiotem analizy były możliwości zatrudniania uchodźców z Ukrainy na stanowisku prowadzącego pojazd. Niedawne zmiany zasadniczo upraszczają możliwości zatrudniania przede wszystkim kierowców autobusów.

W tej części konferencji rozmawiano również o bieżących problemach z uzyskiwaniem Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ), koniecznego od 4 kwietnia br. do odświeżania uprawnień zawodowych, oraz o planowanych zmianach do ustawy o kierujących pojazdami. Choć zmiany te w obecnym kształcie nie mają istotnego znaczenia dla naszej branży, członkowie IGKM posiadający własne ośrodki szkolenia zasygnalizowali potrzebę zgłoszenia drobnych postulatów związanych z uprawnieniami dla instruktorów nauki jazdy.

Przewodniczącą Komisji została ponownie  Dorota Minorczyk – Kierownik Ośrodka Szkolenia Tramwajów Warszawskich.

Obrazek wyróżniający: fot. Kacper Fleta

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.