Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Białystok

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”bounceIn”]W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM, w którym uczestniczyło 126 osób. Współorganizatorem spotkania było Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Białymstoku. Tematem wiodącym spotkania był przegląd najciekawszych rozwiązań w zakresie innowacyjnych napędów w autobusach miejskich.

Podczas Komisji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Prezentacja gospodarza – Adam Poliński, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostok,
 • Możliwe strategie taborowe z wykorzystaniem mixu pojazdów niskoemisyjnych – Marcin Żabicki, IGKM,
 • Jak przygotować analizy wymagane ustawą o elektromobilności – Marcin Gromadzki, PTC Gdynia,
 • Autobusy elektryczne małej pojemności – Andrzej Pomykała, Automet Group  Sp. z o.o. Sp.K.,
 • Doświadczenia w eksploatacji pojazdów niskoemisyjnych – Jan Kuźmiński, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.,
 • Plany dostaw autobusów wodorowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach – Maciej Lisicki, GAiT,
 • Oferta w zakresie autobusu wodorowego – Marek Zmarz, Ursus Bus S.A.,
 • Oferta w zakresie autobusu wodorowego – Marcin Chodor, Solaris Bus&Coach S.A.,
 • Możliwości pozyskiwania paliwa do autobusów wodorowych – Marek Foltynowicz, Grupa Lotos S.A.,
 • Przegląd przypadków eksploatacji autobusów wodorowych w UE – Andrzej Poteraj, ekspert niezależny,
 • Eksploatacja autobusów EURO 6 w Krakowie – Krzysztof Wieczorek, MPK S.A. w Krakowie,
 • Perspektywy dla tradycyjnego silnika – Kamil Gromek, MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o.,
 • Optymalizacja prac serwisowych przy użyciu mobilnej platformy serwisowej DSDi Serwis – Michał Reszka, Eltcrac System Sp. z o.o.,
 • Uwarunkowania zastosowania oświetlenia ledowego w autobusach starszej generacji – Piotr Stykowski, Bestlook sp. j.,
 • Zabezpieczenia  przeciwpożarowe  w  autobusach o  napędzie  niekonwencjonalnym – Rafał Misztalski, Systemy Autobusowe Sp. z o.o.,
 • Przegląd rozwiązań w zakresie autobusów autonomicznych – Zbigniew Rusak,
 • Systemy automatycznego hamowania w autobusach – Kamil Gromek, MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o.

W pierwszej części obrad skupiono się na zagadnieniach elektromobilności. Nowym czynnikiem determinującym rozwój rynku pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych jest planowana zmiana dyrektywy unijnej  WE/33/2009 określającej wytyczne w stosunku do emisyjności pojazdów użytkowych. Prowadzone obecnie prace nad projektem przewidują wprowadzenie kontyngentu autobusów zeroemisyjnych w zakupach taboru. Przewidywane zapisy dyrektywy zawierają zresztą więcej różnić w stosunku do obowiązującej już teraz w Polsce ustawy o elektromobilności.

Jednym z ważnych elementów dostosowania się polskich operatorów do zmieniających się regulacji prawnych jest zaplanowanie optymalnej, długofalowej strategii taborowej zakładającej wykorzystanie mixu różnych rodzajów pojazdów, w tym szczególnie autobusów elektrycznych małej pojemności.

Kluczowym dokumentem dla miast stają się również analizy ekonomiczno-finansowe wymagane ustawą o elektromobilności. Z jednej strony może to być narzędzie analizy możliwości wdrożenia zeroemisyjnych napędów w komunikacji miejskiej, z drugiej furtka do ominięcia obliga zakupu autobusów elektrycznych w uzasadnionych przypadkach.

Po raz pierwszy szerzej skupiono się na możliwości wykorzystania autobusów wodorowych w komunikacji miejskiej. W świetle przeanalizowanych przykładów dotychczasowego zastosowania, technologia ta wydaje się mieć bardzo dobre perspektywy. Podstawową barierą jej rozwoju w Polsce aktualnie jest brak stacji tankowania wodoru. Wydaje się jednak, że technologia wodorowa już wkrótce może okazać się bardzo konkurencyjna między innymi dzięki możliwościom radykalnego zmniejszenia kosztów przy zwiększaniu wolumenu pojazdów.

Bardzo ciekawe prezentacje zaprezentowano w części poświęconej eksploatacji pojazdów z napędem dieslowskim. Dotyczyły one m.in. doświadczeń z eksploatacją filtrów DPF w silnikach generacji EURO 6. Mimo rozwoju napędów zeroemisyjnych trwają również prace nad modernizacją dotychczasowych silników, czego przykładem jest konstrukcja silnika MAN D15 spełniającego normę EURO 6D.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest stosowanie opraw oświetleniowych led w pojazdach starszej generacji, pożądane szczególnie tam, gdzie występuje tzw. problem bilansu energii elektrycznej w pojeździe.

Innym poruszonym tematem stały się możliwości wykorzystania nowych technologii informatyzacji pracy zaplecza technicznego oraz zasady zapobiegania i postępowania w przypadku pożaru autobusów w alternatywnymi napędami.

Na koniec poruszono zagadnienie pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim. Analizując dotychczasowe realizacje można wyodrębnić trzy kierunki autonomizacji pojazdów komunikacji miejskiej:

 • na wyodrębnionych drogach typu linie BRT czy specjalne linie dolotniskowe,
 • dla małych pojazdów realizujących dowozy w ramach tzw. ostatniej mili,
 •  jako uzupełnienie poszczególnymi podsystemami klasycznych autobusów.

Do tych ostatnich zaliczyć można system automatycznego hamowania autobusu po wykryciu nieprzewidywanej przeszkody lub anomalii w pracy kierowcy (zmiana pasa ruchu bez włączenia kierunkowskazu) stosowane w już produkowanych autobusach turystycznych. Uczestnicy Komisji mieli możliwość zapoznać się z takim systemem w najnowszym modelu autobusu marki MAN.

PARTNERZY KOMISJI :[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”27628″ img_size=”full” css_animation=”bounceIn”][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.