Jest najnowszy plan systemu transportowego

Firma TransEko opracowała nowy Plan systemu transportowego (PST), który został odebrany pod koniec 2018 roku.
Przeanalizowano między innymi 11 nowych tras: Dw. Zachodni – Kasprzaka (dwie odnogi), w ciągu Trasy Mostu
Północnego, w Modlińskiej, w ciągu Trasy Krasińskiego, w ciągu Radiowej, w ciągu al. Polski Walczącej, ul. Nowo-
Bartyckiej do EC Siekierki, do Ząbek, w ciągu Modlińskiej od Familijnej do węzła Winnica, w ciągu al. Wilanowskiej
do Wilanowa, w ciągu Nowotrockiej, obwodnicy śródmiejskiej do Wiatracznej, a także w ciągu ulic Dźwigowa –
Bolesława Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Marynarska . Nowy plan to zebranie i analiza dotychczasowych
koncepcji rozwoju infrastruktury transportowej i sprawdzenie jej efektywności, przy uwzględnieniu zaktualizowanych
założeń rozwoju demograficznego, uzyskanie świeżego i niezależnego spojrzenia na kwestie rozwoju transportu.

Czytaj więcej: transport-publiczny.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.