Scroll Top

Największy przetarg w polskiej branży tramwajowej:
Tramwaje Warszawskie zakupią 213 pojazdów

Inwestycja opiewająca na ok. 4 mld zł zakłada, że do 2020 roku, polskie miasta mogą zakupić nawet 600 tramwajów.
W ostatnich dniach Tramwaje Warszawskie rozstrzygnęły przetarg, w którego skład wchodzi zamówienie na dostawę
213 pojazdów (123 w ramach zamówienia podstawowego oraz 90 w ramach opcji). To jedno z większych tego
rodzaju zamówień w Europie oraz największy przetarg w historii polskiej branży tramwajowej. Dostawy mają się
rozpocząć w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy.

Czytaj więcej: rp.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.