Scroll Top

Ewakuacja pasażerów z niepełnosprawnościami

18 lutego Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało 12. webinarium w „Cyklu o Dostępności w CUPT”. Tematem tego spotkania było „Wysiąść z transportu byle jakiego – rzecz o ewakuacji.

Przedstawiciele różnych gałęzi transportu analizowali istniejące procedury związane z ewakuacją pasażerów z niepełnosprawnościami. Doświadczenia transportu miejskiego w tym zakresie (po konsultacji z wybranymi członkami IGKM) przedstawił w prezentacji Marcin Żabicki, Dyrektor ds. Rozwoju IGKM.

Zdaniem naszego środowiska nie jest konieczne przygotowywanie specjalnych procedur ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest jednak, aby prawidłowo stosować zasady obsługi tej grupy pasażerów. Kluczem jest dobre przygotowanie prowadzących pojazdy na wypadek sytuacji awaryjnych i stałe podnoszenie ich kompetencji w zakresie komunikowania się z pasażerami o specjalnych potrzebach.

Bezpośrednim wnioskiem z webinarium jest stwierdzenie potrzeby rozszerzania edukacji w zakresie techniki obsługi – dotychczas głównie osób niewidomych oraz korzystających z wózków inwalidzkich na kolejne grupy osób – m.in. o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Link do informacji o wydarzeniu na stronach CUPT:

https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/2069-12-spotkanie-z-cyklu-o-dostepnosci-w-cupt-standard-transportowy-w-praktyce

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.