Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 162 (listopad)

Tegoroczna jesień obfitowała w wiele wydarzeń zorganizowanych przez IGKM, które były okazją do spotkań środowiska komunikacji miejskiej. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem naszych Członków wyrażających chęć powrotu do normalnych warunków funkcjonowania branży. Spotkaniom towarzyszyła wprawdzie niepewność spowodowana wciąż rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, ich uczestnicy mogli jednak czuć się dość bezpiecznie ze względu na ogromną przewagę liczebną osób zaszczepionych. I tak we wrześniu odbyły się 14. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO w Gdańsku, a w październiku jubileuszowe 15. Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. Obu wydarzeniom, już tradycyjnie, towarzyszyły Konferencje Techniczne IGKM, w tym drugim przypadku konferencja miała formułę Komisji Taboru Autobusowego, podczas której dokonano przeglądu rozwiązań technicznych związanych z wdrażaniem technologii autobusów nisko- i zeroemisyjnych. W okresie od września do listopada odbyło się również pięć innych spotkań komisji branżowych – wszystkie ciekawe, o różnorodnej tematyce i wysokiej frekwencji. W związku z tym prawie wszystkie prezentowane w obecnym numerze „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” materiały nawiązują do referatów wygłoszonych podczas konferencji i spotkań komisji. Jeżeli chodzi o sektor szynowy, to możemy stwierdzić, iż nastąpił bardzo duży rozwój infrastruktury, czego przykładem są np. Kraków oraz miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii realizujące projekty, których nie powstrzymała nawet pandemia.

WOKÓŁ KONFERENCJI TECHNICZNYCH IGKM W KIELCACH I GDAŃSKU

Konferencja Techniczna IGKM     oraz XV Targi TRANSEXPO w Kielcach -Marcin Żabicki, Anna Gąszcz

Uwieńczeniem tegorocznych wydarzeń w naszym środowisku było spotkanie w Kielcach, najpierw na Konferencji Technicznej IGKM, która przybrała tym razem format Komisji Taboru Autobusowego IGKM, a później podczas 15. już edycji Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. Wysoka frekwencja potwierdziła trafne dobranie tematu Komisji Taboru Autobusowego jako przeglądu doświadczeń i perspektyw związanych z zero- i niskoemisyjnym taborem autobusowym, a jednocześnie pokazała potrzebę spotkań środowiskowych po długim i męczącym okresie pandemicznym.

KONFERENCJA TECHNICZNA IGKM ORAZ XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE TRAKO W GDAŃSKU -Marcin Zawadka

Dużo ciekawych informacji, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim spotkanie z ludźmi z branży – w dniu 20 września 2021 r. w Gdańsku odbyła się Konferencja Techniczna IGKM, w której uczestniczyło ponad 130 osób z 41 firm. Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz ósmy, a odbyło się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021 (21-24.09.2021 r.). Było to pierwsze tak duże spotkanie branży tramwajowej po okresie lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa.

 

 

 

TECHNIKA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Doświadczenia Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie w eksploatacji autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi - Roman Gogacz

Jedną z najciekawszych prezentacji na Konferencji Technicznej w Kielcach w ramach Komisji Taboru Autobusowego IGKM była dość szczegółowa analiza parametrów eksploatacyjnych z MZA Warszawa. Ten największy w kraju operator autobusowy posiada już wieloletnie doświadczenia w eksploatacji autobusów elektrycznych i gazowych. Jednocześnie prowadzi pogłębione analizy związane z planowaniem wprowadzenia do eksploatacji autobusów wodorowych. Zaprezentowane dane potwierdzają zasadność przyjętych wcześniej założeń koncepcyjnych i jednocześnie dają interesujący punkt odniesienia dla analiz innych przewoźników.

Autonomiczne minibusy w transporcie publicznym - Małgorzata Kułaga

Wielu organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej, również w Polsce, z zainteresowaniem spogląda na możliwości autonomizacji pojazdów komunikacyjnych. Opowiadając na to zainteresowanie, na tegorocznych Targach TRANSEXPO w Kielcach firma Blees zaprezentowała autonomiczny minibus o napędzie elektrycznym, który jest obecnie testowany w Gdańsku. Firma ma jednocześnie aspiracje, aby zbudować podobną konstrukcję w ciągu kilku lat, jednak w oparciu o własny system autonomii.

Ekonomicznie i ekologicznie – nowoczesne technologie dla transportu publicznego - Artur Chojnacki

Transport publiczny to jeden z elementów branych pod uwagę przy ocenie stopnia rozwoju i nowoczesności miasta. Efektywny i komfortowy, ma wpływ nie tylko na pozycję w rankingach, ale przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. W udoskonalaniu oferty komunikacyjnej pomagają innowacyjne rozwiązania, a ostatnie dwie dekady pokazują, jak duży skok technologiczny nastąpił w tej branży. Czy jednak jest on wystarczający, by sprostać najważniejszym wyzwaniom, czyli energooszczędności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko?

DIWA NXT – zupełnie nowa przekładnia automatyczna z modułem hybrydowym - Mariusz Patecki

Podczas wystawy TRANSEXPO 2021 Voith zaprezentował nową przekładnię automatyczną o nazwie DIWA NXT, przeznaczoną do autobusowego transportu miejskiego i podmiejskiego. Urządzenie to stanowi z jednej strony konsekwentną kontynuację dotychczasowej ścieżki własnego rozwoju układów napędowych do autobusów, a z drugiej – dzięki licznym modyfikacjom w zakresie mechaniki, hydrodynamiki oraz elektryki – niesie ze sobą potencjał zmniejszenia zużycia paliwa o ok. 16%.

mikrosieci dla zakładów komunikacji miejskiej - Krzysztof Burek

W artykule opisano funkcje, strukturę i znaczenie budowania mikrosieci w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej z punktu widzenia zasilania autobusów elektrycznych, instalacji systemów OZE i magazynów energii, optymalizacji kosztów, ograniczenia emisji CO2 oraz bezpieczeństwa zasilania. Nowością jest wprowadzenie technologii wodorowej jako kolejnego elementu wspierającego systemy zasilania. Artykuł stanowi nawiązanie do referatu wygłoszonego przez autora podczas Konferencji Technicznej – Komisji Taboru Autobusowego w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMY ELEKTRONICZNE

NOWY STANDARD SPRZEDAŻY BILETÓW W WAŁBRZYCHU

Latem br. w Wałbrzychu uruchomiono zupełnie nowy system płatności za przejazdy transportem miejskim. Pasażer kupuje bilet za pomocą karty płatniczej, a cały system wykorzystuje 57 prostych terminali płatniczych. Wykorzystanie tej technologii pozwala na radykalne zmniejszenie kosztów działania systemu biletowego.

 

INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA

Zielone przystanki - EKO wiaty AMS. Nowy standard komunikacji OOH - Grażyna Gołębiowska

Myślenie o poprawie jakości życia w europejskich, a szczególnie w polskich miastach często przyjmuje formę poszukiwania rozwiązań poprawiających jakość powietrza. Należy do nich zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, m.in. wprowadzanie zielonych torowisk, demontaż części płyt chodnikowych z przeznaczeniem powierzchni na trawniki i klomby, czy wręcz projektowanie zieleni na elewacjach budynków. Na tej fali w kilku miastach pojawiły się wiaty przystankowe z roślinnością na dachach, które funkcjonują głównie dzięki bliskiej współpracy organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej z podmiotami realizującymi reklamy zewnętrzne.

„ŻYJĄCE PRZYSTANKI” – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W SIEMIATYCZACH - Grażyna Alicja Błaszczak

Interesujące rozwiązania przystankowe nie są domeną jedynie wielkich miast. Cztery lata temu w Siemiatyczach realizowany był projekt, w ramach którego  powstały dwie nowe, proekologiczne wiaty przystankowe komunikacji miejskiej, zlokalizowane w ścisłym centrum tej miejscowości. Od tego czasu są one elementem składowym wizerunku miasta. Sprawdzają się zarówno jako estetyczne obiekty dekoracyjne, jak i jako funkcjonalny sposób na walkę z problemem zanieczyszczenia oraz „nagrzewania się” terenu zurbanizowanego.

Artykuł powstał na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta w Siemiatyczach.

Wykorzystanie e-papieru jako nośnika informacji pasażerskiej na przystankach - Jacek Michalski

Autor artykułu pisze o zaletach i możliwościach technicznych stosowania papieru elektronicznego jako nośnika informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej – na przykładzie jednego z pierwszych wdrożeń komercyjnych, które zostało zrealizowane w Gdyni. Technologia e-papier umożliwia zastąpienie papierowych rozkładów jazdy wyświetlaniem aktualnej informacji pasażerskiej, w tym godzin odjazdów w czasie rzeczywistym. To nowe rozwiązanie technologiczne znalazło zastosowanie również w Poznaniu, Warszawie i Jaworznie. Materiał stanowi nawiązanie do wystąpienia autora podczas Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM w Toruniu.

 

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Zasady działania oraz certyfikacji systemów antykolizyjnych dla tramwajów – doświadczenia z rynku niemieckiego - Ruprecht Anz

Systemy ostrzegania o kolizjach są ważnym środkiem, który minimalizuje ryzyko wypadków, odciążając motorniczych w prowadzeniu pojazdu i zwiększając bezpieczeństwo pasażerów. Chociaż rekomendacja VDV nr 191 [1] (VDV – Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych) dostarcza operatorom w Niemczech ważnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych i procedur odbioru systemów ostrzegania o kolizjach, konieczne są dalsze analizy w celu przetestowania jakości wykrywania przeszkód podczas prowadzenia pojazdu. Bosch Engineering opracował uzupełniającą metodologię testów, za pomocą której operatorzy mogą analizować jakość wykrywania systemu ostrzegania o kolizji w codziennej pracy. Artykuł nawiązuje tematycznie do referatu przedstawionego przez przedstawiciela firmy Bosch podczas Konferencji Technicznej IGKM w Gdańsku.

WARIANTY ROZWIĄZAŃ W SYSTEMACH NAWIERZCHNI TRAMWAJOWYCH PREFA - Paweł Szlachta

Autor prezentuje różne rodzaje prefabrykowanych płyt żelbetowych wykorzystywanych do zabudowy torowisk tramwajowych. Materiał stanowi rozwinięcie referatu zaprezentowanego podczas Komisji Torowej IGKM w Krakowie.

Którędy płynie prąd powrotny i co z tego wynika - Zygmunt Kulhawik, Dariusz Pieńkowski 

Tematem artykułu jest analiza prądów powrotnych występujących w układach zasilania sieci trakcyjnej. Autorzy analizują zjawisko występowania prądów błądzących i ich natężenia w zależności od stanu technicznego torów oraz układu zasilania. Artykuł stanowi rozwinięcie referatu wygłoszonego podczas Komisji Zasilania IGKM w Chorzowie.

Tunele w Polsce dla transportu publicznego, w tym zelektryfikowanego - Józef Dąbrowski

Modernizacja i rozbudowa szlaków komunikacyjnych w Polsce po 2000 r. przyczyniła się do budowy wiaduktów i tuneli, które umożliwiają wielopoziomowe i bezkolizyjne skrzyżowania dróg dla pojazdów drogowych, jak również dla pojazdów szynowych. O zaletach bezkolizyjności ruchu pojazdów są przekonani zarówno użytkownicy pojazdów drogowych, jak i szynowej komunikacji zbiorowej. Autor artykułu szczególnie skupia się na infrastrukturze elektroenergetycznej w systemach komunikacji szynowej znajdujących się w tunelach.

 

SPRAWY BHP

Koncepcja poruszania się pracowników po terenach zajezdni autobusowych lub tramwajowych - Sylwia Wąsowicz

Powstanie koncepcji poruszania się po terenach pięciu zajezdni MPK Poznań miało na celu znalezienie rozwiązań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz doprowadzą do zmniejszenia ryzyka wypadków podczas prac związanych z poruszaniem się pieszych po terenach wewnętrznych przedsiębiorstwa. Artykuł jest rozwinięciem referatu przedstawionego podczas Komisji BHP w Poznaniu.

INFORMACJE IZBY

Połączona  Komisja BHP oraz Nadzoru Ruchu IGKM, Poznań

Komisja Promocji    Komunikacji Miejskiej IGKM, Płock

Komisja Zasilania IGKM, Chorzów

Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Toruń

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury!

Informacji w sprawie zakupu bieżącego numeru oraz prenumeraty „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” udziela Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.