Scroll Top

Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 160 (maj 2021)

Nasza branża stoi obecnie przed szeregiem poważnych wyzwań. Najważniejszym z nich jest zabieganie o powrót pasażerów do środków transportu publicznego po trudnym okresie pandemii. I rzeczywiście, wszędzie gdzie to tylko możliwe, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej podkreśla, że konieczne jest przywrócenie zaufania do bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, szczególnie, że było ono często podważane nieodpowiedzialnymi wypowiedziami w przestrzeni medialnej. Ta utrata zaufania nie jest bowiem zawiniona przez sam transport publiczny. Pasażerowi dobrze oceniają starania przewoźników transportu publicznego dotyczące podniesienia poziomu epidemicznego w pojazdach.

Okres – jak nam się na dzień dzisiejszy wydaje – wychodzenia z pandemii zbiega się z innymi, niezmiernie ważnymi zdarzeniami dla transportu miejskiego, którymi są przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz ustalanie szczegółów innych projektów stanowiących zaplecze finansowania w nowej perspektywie budżetu Unii. Polityka Unii Europejskiej jednoznacznie wskazuje transport – obok energetyki –  za jedno z najwrażliwszych ogniw gospodarki w procesie transformacji przemysłowej współczesnych czasów. Daje przy tym efektywne narzędzia finansowania inwestycji w tym zakresie. Czy jednak osiągniemy trwałą zmianę wymieniając jedynie tabor na zeroemisyjny, co wydaje się sugerować KPO? Powiedzmy szczerze: jeśli wspólnie nie zmienimy zachowań komunikacyjnych naszych rodaków, to nowe, ultra kosztowne autobusy wodorowe będą jeździć prawie puste. Za to po zatłoczonych ulicach naszych miast będzie jeździć więcej używanych samochodów sprowadzonych z Zachodu!

Kryzys w komunikacji podmiejskiej i regionalnej pokazuje nam, jak konieczne są szybkie zmiany legislacyjne w zakresie organizacji transportu publicznego w kraju. Problemy dotyczą nie tyle samej komunikacji miejskiej, ale bardziej jej styku z komunikacją regionalną, kolejową czy dalekobieżną. W niniejszym „Biuletynie” opisujemy szerzej tematykę tych zależności, przywołując przykład niemieckiego związku komunikacyjnego ZVON, działającego na pograniczu Czech i Polski, jako przykładu wzorcowego zintegrowania komunikacji publicznej różnego zasięgu. Bez zmian legislacyjnych taka integracja w polskich warunkach nie jest możliwa.

Więcej o potrzebie zmian legislacyjnych będziemy rozmawiać na Kongresie Organizatorów i Operatorów Transportu Publicznego w dniu 24 czerwca 2021 r. w Warszawie, na który serdecznie zapraszam. Mamy nadzieję, że tym eventem powrócimy do naszej normalnej izbowej działalności w pełnym wymiarze!

 

Spis treści

Zachęcamy do lektury!

Informacji w sprawie zakupu bieżącego numeru oraz prenumeraty „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” udziela Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848-21-72)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.