Scroll Top

Biuletyn 147 [Luty 2018]

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”27592″ img_size=”medium”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 147

Luty 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

SŁOWO WSTĘPNE PREZESA IGKM

Str. 6

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD CZŁONKÓW IGKM

Z początkiem stycznia br. rozesłaliśmy do Członków IGKM drogą elektroniczną ankietę z pytaniami o rolę Izby i oczekiwania stawiane przez nią. Do czasu przygotowania niniejszego tekstu spłynęło niespełna 30 odpowiedzi. Z jednej strony to niewiele, z drugiej jednak jest to bardzo wartościowy, zróżnicowany i ciekawy materiał, który z pewnością wykorzystamy w naszej pracy. Bardzo dziękujemy tym wszystkich, którzy zechcieli poświęcić czas na jego przygotowanie i odesłanie.

Str. 9

Zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich

CZY MAMY DO CZYNIENIA Z POCZĄTKIEM PRZEŁOMU W SPOŁECZNYCH ZACHOWANIACH KOMUNIKACYJNYCH?

Dyskusja nad problemem walki ze smogiem w naszym kraju zatacza coraz szersze kręgi. Początkowo był to głos jedynie bardziej świadomych ekologicznie grupek obywateli, który przez ogół społeczeństwa traktowany był z pewnym dystansem, a czasami nawet z wyraźnym lekceważeniem. Dość szybko jednak opinia społeczna „zdecydowała”, że problemy walki ze smogiem stały się jednym z pierwszoplanowych wyzwań polityki na wielu szczeblach oraz przedmiotem szerokiej debaty publicznej.

Str. 13

PRZYSTANEK MIASTO 2017. MY, EKOLOGICZNI MIESZCZANIE. SAMOCHODY KOCHAMY CORAZ MNIEJ.  TAK ZMIENIA SIĘ NASZA MENTALNOŚĆ?

Tego nikt się nie spodziewał. Ponad połowa mieszkańców Krakowa, Wrocławia i Warszawy jest za ograniczeniem ruchu samochodów w centrum. Przeciwnicy zamykania ulic i wyższych opłat za parkowanie są w tych miastach w mniejszości.

Artykuł, zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z dnia 8 grudnia 2017 r., w ramach cyklu „Pracownia Miast”, publikujemy za zgodą wydawnictwa Agora S.A.

Str. 16

PRZEBRAŁA SIĘ MASA KRYTYCZNA KORKÓW I ROSNĄCEJ LICZBY SAMOCHODÓW

Poniżej prezentujemy wywiad przeprowadzony z Jarosławem Osowskim, dziennikarzem stołecznego dodatku do „Gazety Wyborczej”, który od lat zajmuje się tematyką związaną z transportem miejskim w Warszawie. Nasz rozmówca odnosi się do zaskakujących wyników sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Gazety” oraz Radia TOK FM, dotyczącego postrzegania roli komunikacji zbiorowej oraz transportu indywidualnego, które mogą świadczyć o tym, że mieszkańcy są bardziej przekonani o potrzebie zmian w Warszawie niż rządzący.

Str. 18

ELEKTROMOBILNOŚĆ

W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NADCHODZI ERA ELEKTROMOBILNOŚCI

W dniu 5 lutego 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej w tekście jako „ustawa o elektromobilności”), która stanowi ważny punkt na drodze do wprowadzenia na terenie kraju niskoemisyjnego transportu zarówno indywidulanego, jak i zbiorowego. Konieczność uchwalenia ustawy to wyraz zarówno implementacji prawa europejskiego, jak również potrzeba odpowiedniego uregulowania rynku paliw alternatywnych w Polsce.

Str. 21

STANOWISKO KOMITETU UE UITP DOTYCZĄCE PROPOZYCJI ZMIAN W DYREKTYWIE W SPRAWIE EKOLOGICZNIE  CZYSTYCH POJAZDÓW

Z dokumentu unijnego „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” wynika, że do wypełnienia unijnych zobowiązań w zakresie redukcji emisji potrzeba będzie znacznie większego upowszechnienia pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych. Tymczasem około 95 proc. pojazdów w Europie nadal wykorzystuje paliwa kopalne, a dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów zawiera poważne mankamenty. Jej przepisy odnoszące się do zakupu pojazdów są albo niejasne, albo nadmiernie skomplikowane. Być może, pomijając koszty, stanowi to ważną przyczynę zbyt powolnego tempa zakupu „ekologicznie czystych pojazdów” przez organy publiczne. Stąd też pojawiła się inicjatywa rewizji dyrektywy, która ma zapewnić objęcie jej zakresem odpowiednich praktyk udzielania zamówień, wysłanie jasnego komunikatu rynkowego, wsparcie konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego, a przede wszystkim zwiększenie wkładu sektora transportu w zmniejszenie emisji CO2.

Str. 25

ZASOBY LUDZKIE

SYTUACJA W ZAKRESIE PODAŻY KIEROWCÓW AUTOBUSOWYCH NA RYNKU PRACY

Od pewnego czasu wielu przewoźników miejskich sygnalizuje problemy z pozyskiwaniem kierowców autobusowych. Część z nich postanowiła wdrożyć specjalne programy szkoleniowe realizowane we własnym zakresie lub we współpracy z urzędami pracy. Przykład takiego działania z Gorzowa Wielkopolskiego opisano w kolejnym artykule. Postanowiliśmy zbadać sytuację w całym kraju za pomocą krótkiej ankiety, którą wysłaliśmy do Członków Izby świadczących usługi autobusowe.

Str. 28

„DZIEWCZYNY NA AUTOBUSY” – PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MZK W GORZOWIE WLKP.

Obecna sytuacja na rynku pracy w zakresie pozyskiwania kierowców autobusów jest na tyle zła, że zawód kierowcy autobusu uznawany jest przez wojewódzkie urzędy pracy jako deficytowy. W szczególnej sytuacji w 2017 r. znalazł się Gorzów Wielkopolski ze względu na rozpoczęcie realizacji tzw. planu transportowego, która wiąże się z zawieszeniem funkcjonowania komunikacji tramwajowej na dwa lata. Poniżej prezentujemy projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w tym mieście, którego celem było pozyskanie kobiet na stanowisko kierowcy autobusu. Panie, które zgłosiły się do miejskiego przewoźnika, miały zagwarantowane pokrycie 80 proc. kosztów związanych ze zdobyciem uprawnień potrzebnych do wykonywania tego zawodu.

Str. 30

TECHNIKA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

EKSPLOATACJA AUTOBUSÓW GAZOWYCH W PKM TYCHY

PKM w Tychach realizuje od wielu lat przemyślaną politykę proekologicznej komunikacji miejskiej. Przedsiębiorstwo może pochwalić się efektywną eksploatacją taboru zasilanego paliwem gazowym, zwłaszcza sprężonym gazem ziemnym. Już dzisiaj ponad 50% taboru spółki stanowią autobusy zasilane tym paliwem. Natomiast do 2022 r. planowana jest eksploatacja taboru autobusowego składającego się w 100 proc. z pojazdów proekologicznych.

Str. 34

HOLOWNIK KONTRA POGOTOWIE TECHNICZNE

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że prężny rozwój rynku komunikacji miejskiej w Polsce niesie ze sobą zmiany w jakości obsługi i serwisowania powiększającego się taboru autobusowego. Dotyczy to również zakupu pojazdów do obsługi technicznej pojazdów komunikacji miejskiej. Coraz powszechniejsze jest również oferowanie przez przewoźników realizujących przewozy transportu miejskiego usług pomocy drogowej oraz holowania firmom transportowym oraz innym podmiotom posiadającym pojazdy ciężarowe, przyczepy, naczepy oraz autokary.

W poniższym artykule zostały przybliżone dwa typy pojazdów, które coraz częściej pojawiają się na wyposażeniu jednostek transportu zbiorowego: ciężki holownik i pogotowie techniczne.

Str. 37

SYSTEMY NAPĘDOWE DO AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH

W pierwszych autobusach elektrycznych wprowadzanych na rynek polski w miejsce spalinowych systemów napędowych montowano napędy elektryczne z zabudowywanymi bateriami. Było to jednak rozwiązanie pośrednie, wymuszone potrzebą chwili. Wkrótce zarówno operatorzy, jak i producenci autobusów zaczęli poszukiwać bardziej kompleksowych rozwiązań w zakresie napędu elektrycznego. W artykule przedstawiono ofertę kanadyjskiej firmy TM4 Electrodynamic Systems, obejmującą kompletne systemy napędowe do autobusów elektrycznych. Jej przedstawicielem na rynku polskim jest firma Drabpol.

Str. 44

IT ZNACZY AUTOMATYZACJA: PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ

Od przedsiębiorstw komunikacji miejskiej wymaga się dziś biznesowego podejścia. A współczesny biznes to przede wszystkim elastyczność i efektywność. Nic zatem dziwnego, że rozwój w branży transportu publicznego wyznaczany jest przez dwie grupy rozwiązań. Pierwsza – służy podnoszeniu jakości realizowanych usług, a druga – wzrostu efektywności ich realizacji. A gdzie w tych procesach znajduje się miejsce dla systemów informatycznych? Jak zmieniają się dziś systemy informatyczne i jaka czeka je najbliższa przyszłość?

Str. 51

STACJA BUFOROWA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ISTNIEJĄCYCH SIECI TRAKCYJNYCH

Częste wahania i skoki napięcia, bardzo obciążające sieć trakcyjną, są spowodowane zmieniającym się w ciągu dnia natężeniem ruchu oraz zatrzymywaniem się i ruszaniem tramwajów czy trolejbusów. Opisana poniżej stacja buforowa – zaprojektowana i wykonana w całości przez firmę Elektroline S.A. – pozwala na uniknięcie w takich sytuacjach budowy dodatkowej podstacji standardowej w sieci. Jej dużym atutem jest to, że jest łatwa w transporcie i montażu.

Artykuł jest rozwinięciem wystąpienia Tomasza Hoffmana podczas Konferencji Technicznej IGKM, która odbyła się 25 września 2017 r. w Gdańsku, w przeddzień XII Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.

Str. 55

SZYNY TRAMWAJOWE GATUNKU B1000 O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH EKSPLOATACYJNYCH

W artykule omówiono właściwości użytkowe szyn tramwajowych naturalnie chłodzonych (bez obróbki cieplnej), produkowanych z nowego gatunku stali stopowej, charakteryzującego się większą odpornością na zużycie. Przedstawiono także wyniki badań właściwości mechanicznych, twardości, oceny mikrostruktury, odporności na kruche pękanie i innych. Opisano wyniki badań eksploatacyjnych w torze oraz dobór technologii łączenia szyn przy użyciu spawania łukiem elektrycznym i spawania termitem. Artykuł jest rozwinięciem prezentacji wygłoszonej podczas Konferencji Technicznej w Gdańsku w dniu 25 września 2018 r.

Str. 58

LiMoSet – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE LUCCHINI RS DLA NISKOPODŁOGOWYCH ZESTAWÓW TRAMWAJOWYCH

W artykule przedstawiono modułowy zestaw kołowy przeznaczony do montażu w nowoczesnych pojazdach szynowych. Zastosowanie tego zestawu pozwala na poprawę dostępności pojazdów dla pasażerów, poprzez obniżenie progu i poziomu podłogi, dodatkowo zestaw charakteryzuje się łatwym montażem i demontażem komponentów.

Str. 64

INFORMACJE PRAWNE

OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA GRUNCIE     PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

Od dnia 24 października 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z projektem ustawy o jawności życia publicznego (ostatnia wersja została opublikowana w dniu 12 grudnia 2017 r.). W związku z tym chcemy zwrócić uwagę na obowiązki, jakie czekają m.in. przewoźników transportu miejskiego w związku z planowanym wejściem w życie tej ustawy.

Str. 65

Czy Inspektor Danych Osobowych zastąpi wprost Administratora Bezpieczeństwa Danych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 r. W przypadku wielu organizacji, również z sektora transportu publicznego, kluczowym elementem zmodernizowanych ram prawnych będą inspektorzy ochrony danych – DPO (ang. data protection officers). Zadaniem inspektora ochrony danych – tak jak obecnie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) – będzie działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych. Ale czy tylko?

Str. 68

NAJLEPSZE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU RODO

W cyfrowej rzeczywistości już nie ropa, czy gaz, ale dane – a szczególnie dane osobowe – są najcenniejszym surowcem. Parlament Europejski i Rada UE w rozporządzeniu RODO/GDPR1 nakazuje ich szczególną ochronę. Rozporządzenie będzie dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Str. 70

INFORMACJA I OCENA RZĄDOWEJ PROPOZYCJI ZMIANY DO USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

W dniu 23.02.2018 r. IGKM otrzymała datowany na dzień 16.02.2018 r. rządowy projekt zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W terminie do 23.03.2018 r. IGKM przedłoży do Ministerstwa Infrastruktury propozycje zmian oraz ocenę projektowanych przepisów.

Str. 71

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.