Scroll Top

ZESZYTY TECHNICZNE IGKM – KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA, Warszawa 2015

Zainteresowanych zakupem publikacji prosimy o wypełnienie formularza pobierz… i przesłanie faksem na numer (22) 856-99-04 lub e-mailem na adres: m.zawadka@igkm.pl Warunkiem otrzymania publikacji jest dokonanie wpłaty na konto: IGKM, Bank BZ WBK S.A. 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818. Dodatkowych informacji udziela pan Marcin Zawadka (m.zawadka@igkm.pl, tel. 22 848-21-02).

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.