Scroll Top

Zamówienie – Prenumerata „Biuletynu Komunikacji Miejskiej”

W 2024 r. cena kwartalnika pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego: 45 zł brutto (41,67 zł + 8% VAT) za egzemplarz (prenumerata roczna – 180 zł).

Dodatkowych informacji w sprawie prenumeraty „Biuletynu” oraz zakupu numerów archiwalnych udziela: Grażyna Błaszczak, e-mail: g.blaszczak@igkm.pl, tel. 22 848 21 01 wew. 105.

Zachęcamy do opłacenia prenumeraty z góry. Po otrzymaniu przedpłaty, IGKM wystawi i prześle fakturę VAT na wskazany w zamówieniu adres w terminie 7 dni. W przypadku braku zapłaty z góry do każdej wysyłki dołączane będą faktury cząstkowe.Wpłaty za prenumeratę na konto IGKM:

Santander Bank Polska 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.