Scroll Top

Zamówienie – Prenumerata „Komunikacji Miejskiej w Liczbach”

„KMwL” jest wydawnictwem dostępnym dla członków IGKM do użytku wewnętrznego. Jednakże wszyscy operatorzy i organizatorzy komunikacji miejskiej mogą otrzymać „KMwL” pod warunkiem złożenia deklaracji i przesłania danych w corocznej ankiecie.

W 2024 r. cena rocznika pozostaje niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego: 56 zł brutto (45,53 zł + 23% VAT) za egzemplarz.

Dodatkowych informacji w sprawie prenumeraty „KMwL” oraz zakupu numerów archiwalnych udziela: Marcin Żabicki, e-mail: m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848 21 01 wew. 103.

Zachęcamy do opłacenia prenumerat (Biuletyn oraz KMwL łącznie) z góry. Po otrzymaniu przedpłaty, IGKM wystawi i prześle fakturę VAT na wskazany w zamówieniu adres w terminie 7 dni. W przypadku braku zapłaty z góry do każdej wysyłki dołączane będą faktury cząstkowe.Wpłaty za prenumeratę na konto IGKM:

Santander Bank Polska 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.