Scroll Top

Warszawa: W 2017 roku kierowcy miejskich autobusów ponad 30 razy ruszali na ratunek. Takie ćwiczenia są potrzebne

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.