W zeszłym roku ZTM odnotowało ponad 1,183 mld przejazdów komunikacją miejską

Dane, które podaje ZTM mówią, że w zeszłym roku  transport w Warszawie i aglomeracji przewiózł dokładnie 1 183 861 117 pasażerów. Stanowi  to wzrost o prawie 40 mln osób względem roku 2017.

Wzrost liczy pasażerów ZTM przypisuje przede wszystkim zmianom taryfowym, w tym dotyczącym ułatwień w przejazdach do II strefy. Liczba pasażerów szacowana jest na bazie szeregu danych, dotyczących m.in. sprzedaży biletów, przyjętych tzw. współczynników przesiadkowości, wykonanej pracy przewozowej oraz dane z urządzeń pomiarowych w części pojazdów.

Czytaj więcej:  ztm.waw.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.