Scroll Top

Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009-2015

Zainteresowanych zakupem podręcznika prosimy o wypełnienie formularza pobierz… i przesłanie faksem na numer (22) 856-99-04. Cena wydawnictwa wynosi 66 zł brutto za egzemplarz.
Warunkiem otrzymania raportu jest dokonanie wpłaty na konto: IGKM, Bank BZ WBK S.A. 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818. Dodatkowych informacji udziela pan Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848-21-72).

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.