Scroll Top

Ramy prawne dla wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej włączyło IGKM do Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), która spotkała się w dniu 1 kwietnia.
Nadrzędny program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ma być następcą doskonale znanego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020. I rzeczywiście wiele jego zapisów czyni go bardzo podobnym do poprzednika.
Procedowane w tej chwili ramy prawne staną się podstawą do ubiegania się o dofinansowanie unijne w naszej branży.
Podstawowe cele polityki europejskiej to: transformacja gospodarcza, walka ze zmianami klimatu i inwestowanie w szeroko pojętą integrację społeczną. Jak nietrudno odgadnąć, ważną rolę w realizacji tych celów będzie dofinansowanie zmian w transporcie, uznawanym jako jedno z istotniejszych wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem.
W dokumentach zapisano główne cele, którymi są:

  • „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej” (CP 1),
  • „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca ku gospodarce zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej” (CP 2),
  • „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności” (CP 3).

W dokumencie FEnIKS zapisano również cele szczegółowe. Wiadomo już, że transport publiczny stanie się jednym z ważniejszych beneficjentów dofinansowania unijnego. Nowością jest jednak wyraźne ograniczenie dofinansowania transportu lotniczego uznanego za zbyt obciążający środowiskowo.
Więcej informacji źródłowych można znaleźć w projektach dokumentów:

oraz w prezentacjach ze spotkania:

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne w zakresie przedstawionych dokumentów.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.