Scroll Top

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zatwierdzony przez KE

rzeszow-gc89f4f726_1920

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż 6 października 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Program będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z programu skorzystają województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów. Obszarem wsparcia w programie jest m.in. zrównoważona mobilność miejska. IGKM jest członkiem Komitetu Monitorującego POPW.

Fot. Pixaby

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.