Scroll Top

Prawo

Clear Filters

W dniu 12 marca 2024 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 3: Projektowanie infrastruktury…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.