Scroll Top

Połączone posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM oraz Komisji Zarządów IGKM, Poznań

13 lipca 2021 r. w Poznaniu odbyło się kolejne połączone posiedzenie dwóch komisji IGKM: Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Zarządów Transportu. Celem wspólnej organizacji posiedzenia komisji było omówienie zagadnień, które budzą zarówno zainteresowanie osób reprezentujących piony finansowo-ekonomiczne swoich jednostek, jak i zarządy komunikacji miejskiej. W Komisji uczestniczyło ponad 130 osób.

Obrady prowadzili wspólnie Wojciech Tulibacki – Przewodniczący Komisji Ekonomicznej IGKM/Prezes MPK w Poznaniu i Hubert Kołodziejski – Przewodniczący Komisji Zarządów Transportu IGKM/Dyrektor ZKM w Gdyni. Dla środowiska komunikacji miejskiej była to jednocześnie ostatnia możliwość spotkania z Wojciechem Tulibackim w roli Prezesa MPK w Poznaniu i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej IGKM ze względu na jego decyzję o przejściu na emeryturę.

Jako pierwszy Marcin Maciocha (spółka doradcza REFUNDA) przedstawił możliwości aneksowania umów przewozowych zawartych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, bądź powierzenia, w tym możliwości wydłużenia terminu obowiązywania umowy. Następnie, wspólnie z Tomasz Staśkiewiczem (również REFUNDA) omówili kwestie zapisu w umowie o świadczenie usług przewozowych wysokości rozsądnego zysku.

W kolejnej prezentacji Bogna Sawicka – Główna Księgowa MPK Lublin przedstawiła nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych w nawiązaniu do wniosków z kontroli NIK, wskazując na zasadność zgłaszania zastrzeżeń do wyników kontroli NIK w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących poprawności podjętych przez tę instytucję ustaleń. Następnie Jerzy Zalwowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych w MPK Poznań podjął tematykę występowania schematów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych.

Trzy prezentacje, poświęcone tematyce wynajmu taboru komunikacyjnego, przedstawili: Czesław Kordel – Prezes MZK Wejherowo, Paweł Jankowski – Członek Zarządu ds. Finansowych MZA w Warszawie oraz Robert Dudycz z Toyota Tsusho Europe.

Następnie Rafał Grzegorzewski – Z-ca Dyrektora w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poddał analizie wpływ pandemii na poziom sprzedaży biletów, preferencje wyboru kanałów dystrybucji biletów oraz zmiany zachowań komunikacyjnych użytkowników transportu zbiorowego, a Marek Filip – Prezes MPK Rzeszów dokonał porównania ekonomicznych i organizacyjnych aspektów eksploatacji autobusów spalinowych i elektrycznych w komunikacji miejskiej.

Janusz Rajewski  z  Factory Network S.A  przedstawił prezentację Klik i po długu – odzyskiwanie wierzytelności. Następnie w formie inscenizowanego wywiadu Jolanta Aleksanderek, Ewa Siniarska i Wojciech Semmerling z MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. rozmawiali o antycovidowej szczepionce ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców.

W ostatniej prezentacji Rafał Chaba – Prezes Zarządu Globtrak Polska Sp. z o.o. przedstawił ofertę inteligentnych, dobrze skomunikowanych systemów telematycznych umożliwiających zdalne zarządzania pracą pojazdów.

W trakcie obrad przeprowadzono również dyskusję na temat zmian w ankiecie statystycznej Izby.

Zwieńczeniem obrad był wybór na kolejną kadencję przewodniczącego Komisji Ekonomicznej i przewodniczącego Komisji Zarządów. Funkcje te w wyniku przeprowadzonego głosowania powierzono odpowiednio Jerzemu Zalwowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych w MPK Poznań i Hubertowi Kołodziejskiemu – Dyrektorowi ZKM w Gdyni.

H.K.

obrazek wyróżniający: Pixaby

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.