OD 1 CZERWCA WIĘCEJ PASAŻERÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Po licznych apelach oraz wnioskach składanych w ostatnim tygodniu przez Izbę i inne organizacje, najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [tekst Rozporządzenia] wprowadza zapisy, o które zabiegaliśmy, m.in. w ostatnim piśmie IGKM z 29 maja br. do Ministra Zdrowia zawierającym uwagi do projektu Rozporządzenia RM z 28 maja br. [tekst pisma IGKM].

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 od dnia 1 czerwca 2020 do odwołania zmieniono limity obowiązujące w środkach publicznego transportu zbiorowego w sposób następujący:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

a) 100% liczby miejsc siedzących albo

b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

Przewoźnicy mają zatem możliwość wyboru, który z przeliczników limitów zastosować w pojazdach.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.