Scroll Top

NFOŚiGW ogłasza kolejny nabór wniosków w programie „Zielony Transport Publiczny”

NFOŚiGW wykorzysta 1,2 mld zł w kolejnym naborze programu „Zielony Transport Publiczny” (ZTP2). Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 września br.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” . Jest to druga edycja tego programu, która wystartuje 1 września, a nabór wniosków potrwa do 20 grudnia. Od pierwszej będzie różniła się tym, że będzie realizowana w trybie konkursowym. Ma to związek z przeznaczeniem na ten cel środków wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy, które są dedykowane na rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego i obniżenie emisyjności gospodarki w tym sektorze.

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym:

 • dotyczące pojazdów polegające na:
  • nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
  • nabyciu/leasingu nowych trolejbusów, tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
  • nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
 • modernizacji lub budowie infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie do  obsługi i prawidłowego użytkowania nabytych/leasingowanych autobusów, w tym  w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego;
 • modernizacji lub budowie ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji tankowania wodoru pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych autobusów.

W nowej edycji gminy będą mogły uzyskać dofinansowanie na poziomie od 20 do 90 proc. wartości zakupu bądź leasingu zeroemisyjnych pojazdów (maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc dla autobusów elektrycznych, a proc. dla wodorowych) oraz do 25% na rozwój infrastruktury ładowania – budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców, organizowanego transportu publicznego oraz dochodów gmin. Ponadto zastosowano podwyższenia dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, zanieczyszczonych i priorytetowych dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027. 

Budżet konkursu

Budżet na realizację konkursu wynosi do 1 200 000 000 zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 1 000 000 000 zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania  (pożyczki) – do 200 000 000 zł.

Beneficjenci

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

Kontakt w sprawie konkursu

ztp@nfosigw.gov.pl

źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/

obrazek wyróżniający: Autosan sp. z o.o.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.