MPK w Krakowie ogłosiło przetarg na dostawę 50 przegubowych elektrobusów

20 grudnia 2019 r. MPK ogłosiło kolejny przetarg na dostawę 50 nowych przegubowych autobusów elektrycznych o długości 18 m. Poprzedni, w którym oferty  złożyło dwóch producentów, został unieważniony. Powodem tej decyzji był fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą krakowski przewoźnik zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (Evo Bus Polska Sp. z o.o. wyceniła realizację tego kontaktu na 151.885.000 zł netto, a Solaris Bus&Coach SA na 134.500.000 zł netto).

Nowe autobusy elektryczne będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej, platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach oraz bezemisyjny system ogrzewania.

31 grudnia 2019 roku, pomiędzy MPK SA w Krakowie a Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych projektu, dzięki czemu MPK zyska ok. 110 mln zł dotacji UE na sfinansowanie tej inwestycji.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.