Warsztaty - "Dialog społeczny w sektorze publicznego transportu zbiorowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Warszawa