Scroll Top

Kongres Paliw Alternatywnych, Warszawa

Kongres Paliw Alternatywnych, Warszawa


20 marca 2018

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Polski Kongres Paliw Alternatywnych, który odbędzie się 20 marca 2018 r. w Warszawie.

Założenia zarówno polityki krajowej jak i ogólnoeuropejskiej w obecnej chwili kierunkują się na bezwzględne wdrażanie niskoemisyjnego transportu. Wymusza to radykalne zmiany w transporcie komunalnym. Niskoemisyjny transport to przede wszystkim elektromobilność oraz - wspomagająco - gazomobilność. Powstaje jedno z najbardziej aktualnych pytań naszego sektora - jak zaplanować wdrożenie kombinacji różnych rodzajów napędów w pojazdach sektora komunalnego?. Chcemy również zastanowić się nad dłuższą perspektywą tego wdrożenia, wykraczającą poza rok 2023, kiedy możemy spodziewać się znacząco mniejszego wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Na te i szereg innych pytań będziemy szukać odpowiedzi podczas Kongresu wspólnie z przedstawicielami środowisk rządowych, samorządowych i branżowych. Chcemy, aby efektem Kongresu była wiedza dająca Państwu konkretne wsparcie w procesach decyzyjnych przy określaniu strategii działania w transporcie komunalnym, nie tylko w krótkoterminowej perspektywie, ale również w okresach wskazanych w obowiązujących i planowanych aktach prawnych.

Szczegółowe informacje na temat zapisów można uzyskać mailując na adres: m.zabicki@igkm.pl

More information

Zobacz cały kalendarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.