II Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego, Poznań