Scroll Top

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Komisja Taboru Tramwajowego IGKM

[/vc_column_text][vc_column_text]W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, w którym uczestniczyło ponad 140 osób. Współorganizatorem Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. Obrady połączone były z jubileuszami Gospodarza tj.: 120. rocznicą funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi, 70. rocznicą uruchomienia komunikacji autobusowej oraz 25. rocznicą powstania Spółki MPK-Łódź.
W czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

 • Budowa i modernizacja tras tramwajowych w Łodzi wraz z zakupem nowego taboru tramwajowego – Witold Talar, MPK-Łódź Sp. z o.o.
 • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach – rozwiązania dla komunikacji tramwajowej na przykładzie Miasta Szczecina” – Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie
 • Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe motorniczych w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Mariusz Podkalicki, Motoryzacyjne Centrum Szkoleniowo-Integracyjne Pro-Driving-Team Podkalicki
 • „Budowa i eksploatacja tuneli tramwajowych na przykładzie trasy na Franowo w Poznaniu” – Łukasz Łochowicz, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • „Masa własna tramwaju. Aspekty konstrukcji i własności użytkowych” cz. I – Franciszek Lipiński przy wsparciu Tomasza Nowakowskiego i Tomasza Staśkiewicza z Politechniki Poznańskiej
 • Informacja nt. planowanych zmian w ustawie – Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw w kontekście tramwajów – Zygmunt Tarchalski, Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • „Tramwaj NF6D- wdrożenie do eksploatacji w MPK-Łódź” – Maciej Michalski, MPK-Łódź Sp. z o.o.
 • „Nowoczesne technologie w tramwajowych układach napędowych” – Bartosz Szyller, Marcin Drozd, Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
 • Nowoczesne tkaniny w komunikacji publicznej – Barbara Oliwiecka, Magdalena Domagała, Runotex S.A.
 • Korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia hal wielkopowierzchniowych poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów oświetlenia LED ze sterowaniem, na przykładzie Zajezdni MPK-Łódź Sp. z o.o. przy ul. Telefonicznej” – Grzegorz Chabior, Jarosław Krawczyk, TheusLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. k.
 • Prezentacja trzech Zeszytów Technicznych IGKM wydanych w roku 2018:
  1) „Słownik podstawowych pojęć z zakresu techniki tramwajowej” – Paweł Rzeszódko,
  2) „Hamulce w tramwaju” – Krzysztof Naprawski,
  3) „Stanowisko kierującego tramwajem – obowiązkowe i zalecane wyposażenie oraz konfiguracja” – Jan Karpiński.
 • Nowoczesne, bezpieczne i sprawdzone kompletne systemy zawieszenia I i II stopnia w pojazdach szynowych – Dariusz Kuta, M & MR Trading Polska Sp. z o.o.
 • „Przedstawienie firmy produkującej przekładnie do tramwajów” – Janusz Starosielski, JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k.
 • „Bezpowietrzny system smarowania obrzeży kół SKF Easy Rail w tramwajach” – Antoni Łuczyński Voith Turbo Sp. z o.o., Dawid Jakubowski SKF Polska S.A.
 • Prezentacja blokad alkoholowych firmy Dräger – Bartosz Balcarek, Sławomir Sadowski, Drager Safety Polska Sp. z o.o.
 • „Fotele Motorniczego i ich rola we współczesnych pojazdach szynowych oraz wpływ na komfort oraz poprawę warunków pracy, a co za tym idzie przeciwdziałanie chorobom zawodowym” – Damian Midura, Damiro Sp. z o.o.

W pierwszym wystąpieniu przedstawiciel MPK-Łódź Witold Talar zaprezentował plany dot. rozwoju komunikacji tramwajowej w Mieście Łodzi do roku 2020. Uczestnikom komisji przedstawił zakres i obecny przebieg najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, obejmujących również zakup taboru tramwajowego. Szczególnie imponująco w tym zestawieniu wygląda kwestia modernizacji wszystkich Zajezdni Tramwajowych, należących do MPK-Łódź. Jako drugi wystąpił Arkadiusz Kuzio – Biegły Sądowy z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie, prezentując przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście komunikacji tramwajowej. Wskazał przykładowe statystyki zdarzeń drogowych przed i po wprowadzeniu konkretnych rozwiązań w infrastrukturze drogowej na terenie miasta oraz zaprezentował kilka typowych rozwiązań zastosowanych w obszarze pasa drogowego, m.in. większe tablice znaku A-21 „Uwaga, tramwaj!”, czy dodatkowo wymalowany dla kierowców symbol tramwaju przez skrzyżowaniem z torowiskiem tramwajowym. Kolejne wystąpienie Przedstawiciela Motoryzacyjne Centrum Szkoleniowo-Integracyjne Pro-Driving-Team Podkalicki, Mariusza Podkalickiego, wielokrotnego Mistrza Polski w wyścigach samochodowych, również dotyczyło poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez prowadzone przez niego szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe motorniczych w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o. Prelegent przedstawił poszczególne etapy szkolenia oraz wskazał szczególnie ważne obszary tj. rozmowa z psychologiem, czy nauka właściwej techniki jazdy.
Kolejne wystąpienie Łukasza Łochowicza z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. dotyczyło budowy i eksploatacji tuneli tramwajowych na przykładzie tunelu na Franowo w Poznaniu. Przedstawiciel poznańskiego operatora komunikacji miejskiej wskazał najważniejsze aspekty prawne możliwości budowy tuneli tramwajowych, których zadaniem jest bezkolizyjne przeprowadzenie trasy tramwajowej. Dotychczas na takie rozwiązania w naszym kraju, oprócz Poznania zdecydowano się jedynie w Krakowie i Warszawie. Prelegent wskazał również na potencjalne zagrożenia, mogące wystąpić w tramwaju oraz zaprezentował rozwiązania systemu zarządzania pracą tunelu, jakie zastosowano w Poznaniu, a także system sygnalizacji jazdy.
W kolejnym wystąpieniu Franciszek Lipiński przy wsparciu Przedstawicieli Politechniki Poznańskiej: Tomasza Nowakowskiego i Tomasza Staśkiewicza zaprezentowali bardzo szeroko aspekty konstrukcji tramwaju w kontekście jego masy oraz własności użytkowych. Prelegenci zaprezentowali m.in. możliwości i konsekwencje użycia wybranych materiałów oraz konkretnych elementów osprzętu w pojeździe np. klimatyzatorów, silników trakcyjnych, czy zestawów kołowych. Skupiono się również na ocenie kryteriów wytrzymałościowych na ściskanie pudła w kontekście zapewnienia właściwych parametrów bezpieczeństwa dla pasażerów.
Następnie Zygmunt Tarchalski z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Krajowym Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa omówił konsekwencje i zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o duchu drogowym z dnia 10.10.2018 r. Projekt ten zakłada m.in. zmianę definicji tramwaju i pojazdu zabytkowego w Rozporządzeniu wykonawczym do ustawy PDR, zmianę jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów poprzez określenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, jako jedynego podmiotu uprawnionego do dokonywania tych badań, czy zmianę wysokości oraz sposobu pobierania opłat za badania tramwajów.
Następnie przedstawiciel Zakładu Techniki w MPK-Łódź – Maciej Michalski zaprezentował założenia i etapy wdrożenia do eksploatacji tramwajów NF6D, które łódzki przewoźnik zakupił od przewoźnika z Bochum w Niemczech. Pierwsze tramwaje z rodziny pojazdów N/MGT6D zostały wyprodukowane przez firmę DUWAG, a w kolejnych latach (1990 – 1996) po przejęciu firmy przez Siemensa wyprodukowano łącznie ponad 340 pojazdów. Były to pierwsze niskopodłogowe tramwaje w Niemczech. MPK-Łódź zaplanowało łącznie do roku 2020 zakup 36 pojazdów tego typu. Jest to bardzo ciekawy przykład prowadzenia polityki wymiany taboru tramwajowego, opartego na tramwajach importowanych z Zachodniej Europy. Dotychczas polscy przewoźnicy kupowali tramwaje z wysoką podłogą, co powodowało dalsze utrudnienia w obsłudze pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych, czy matek z wózkami. Zakup tramwajów NF6D wydaje się szczególnie korzystny po porównaniu ceny zakupu i dostosowania tramwaju z Bochum do ceny zakupu nowych pojazdów, która jest nawet 10-krotnie wyższa.
W kolejnym wystąpieniu Bartosz Szyller – przedstawiciel firmy Enika Sp. z o.o. w Łodzi zaprezentował referat dot. nowoczesnych układów napędowych dla pojazdów komunikacji będących od lat w ofercie firmy. Wskazał na najważniejsze wyzwania stojące przed układami napędowymi dla tramwajów oraz zaprezentował energooszczędne przetwornice statyczne i falowniki trakcyjne wytwarzane z wykorzystaniem technologii SiC, porównując ich właściwości i możliwości z dotychczas stosowanymi urządzeniami klasycznego typu.
W kolejnym wystąpieniu Barbara Oliwiecka z firmy Runotex Sp. z o.o. zaprezentowała ofertę firmy, która od 1907 r. zajmuje się produkcją tkanin dekoracyjnych, komunikacyjnych i przemysłowych. B. Oliwiecka w swoim referacie przedstawiła uczestnikom Komisji etapy produkcji tkanin do siedzeń montowanych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz zaprezentowała proces kontroli tkanin, który weryfikuje stan techniczny tkanin, ich wytrzymałość i bezpieczeństwo dla pasażerów w kontekście m.in. norm palnościowych.
W kolejnym referacie Grzegorz Chabior i Jarosław Krawczyk z firmy TheusLED zaprezentowali możliwości i korzyści z modernizacji wielkopowierzchniowych hal poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów oświetlenia przemysłowego ze sterowaniem. Za dokonaniem takiej modernizacji i swoistą wymianą systemów oświetlenia np. w halach zajezdni tramwajowych przemawiają nie tylko kwestie troski o środowisko, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny takiej inwestycji. Dodatkowym atutem jest poprawa warunków i komfortu pracy pracowników hali. Dostosowanie właściwego poziomu oświetlenia przy rozwiązaniach firmy TheusLED jest możliwe m.in. dzięki zastosowaniu czujników natężenia oświetlenia oraz czujników ruchu. Przy modernizacji systemów oświetlenia nie wolno zapominać również o właściwym przeprojektowaniu zewnętrznych systemów oświetlających.
W kolejnych wystąpieniach Jan Karpiński, Krzysztof Naprawski i Paweł Rzeszódko zaprezentowali wydane przed kilkoma miesiącami trzy najnowsze Zeszyty Techniczne IGKM dot. komunikacji tramwajowej. J. Karpiński zaprezentował zakres opracowania obejmującego wyposażenie kabiny motorniczego, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych funkcjonalności w obszarze pulpitu motorniczego. K. Naprawski przedstawił wybrane zagadnienia opisane w Zeszycie dot. hamulców w tramwaju. Natomiast Paweł Rzeszódko zaprezentował uczestnikom Komisji strukturę i wybrane pojęcia słownicza dot. taboru tramwajowego. Wskazano, że w/w materiały, stanowiące szersze wydanie Zeszytów Technicznych IGKM są materiałami dobrowolnymi do dostosowania, mającymi za cel prezentowanie dobrych praktyk i właściwych rozwiązań dla branży.
Następnie Dariusz Kuta – Przedstawiciel firmy M&MR Trading Polska Sp. z o.o. zaprezentował krótko firmę, a następnie przedstawił ofertę w zakresie systemów zawieszeń I i II stopnia. Były do głównie amortyzatory sprężynowe i amortyzatory gumowo-metalowe, ale również tuleje wachacza, sprężyny stalowe z elementami metalowo-gumowymi, amortyzator czopa skrętu, prowadniki siły pociągowej i inne. D. Kuta zaprezentował również możliwości firmy w zakresie badań i rozwoju elementów produkowanych przez M&MR Trading, m.in. elementów spawanych, amortyzatorów stożkowych, elementów wykuwanych, tulei, czy elementów żeliwnych.
W kolejnym referacie Janusz Starosielski – właściciel i twórca firmy JS Starosielski Fabryka Przekładni zaprezentował historię firmy, możliwości produkcyjne i wybrane podzespoły oferowane przez fabrykę JS Starosielski, w tym projekty przekładni tramwajowych typu 801. Przekładnie znajdą się w ofercie firmy od stycznia 2019 r., a Właściciel zaprezentował cały proces opracowania projektu przekładni, od analizy techniczno-konstrukcyjnej, przez opracowanie założeń konstrukcyjnych, aż do przeprowadzenia testów prototypowych, które w tej chwili trwają.
Następnie Antoni Łuczyński z firmy Voith Turbo Sp. z o.o. oraz Dawid Jakubowski z firmy SKF Polska S.A zaprezentowali system smarowania EasyRail Airless. Prelegenci wskazali, ze układy smarowania obrzeży kół i szyn stają się powoli standardem wyposażenia pojazdów szynowych, wpływając na zmniejszenie zużycia powierzchni kół i szyn, skrócenie czasu remontów i przestojów, a także obniżenie poziomu hałasu generowanego przez pojazd czy w końcu obniżenie zużycia energii. System Airless, w porównaniu do tradycyjnych systemów smarowania, oferowanych przez innych producentów, opiera się na bezpowietrznym systemie dozowania smaru na obrzeże koła. Układ Airless nie wymaga więc sprężonego powietrza, a małe kropelki smaru są wstrzeliwane za pomocą pompy elektromagnetycznej.
W ostatnim referacie wygłoszonym podczas obrad Komisji w Łodzi Damian Midura z firmy Damiro Sp. z o.o., wchodzącej w skład grupy Midura zaprezentował ofertę firmy obejmująca dostawy foteli dla pojazdów komunikacji miejskiej, w tym dla tramwajów. Firma oprócz sprzedaży nowych foteli zajmuje się również ich regeneracją, serwisem oraz dystrybucją części zamiennej. Przedstawiciel firmy wskazywał, że sprawny i ergonomiczny fotel motorniczego, czy kierowcy autobusu jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia pożądanego poziomu komfortu dla prowadzącego pojazd.
W trakcie obrad Komisji odbyły się wybory przewodniczącego Komisji Taboru Tramwajowego. Został nim ponownie Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o.
Podczas uroczystej kolacji odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej” otrzymał odchodzący na emeryturę Krzysztof Naprawski – dotychczasowy Kierownik Działu Kontroli Techniczno-Eksploatacyjnej w MKP S.A. w Krakowie.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.