Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Grodno

W dniach 10-12 kwietnia 2019 roku w Grodnie (Białoruś) odbyło się kolejne spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorami wydarzenia były Naukowo-Badawczy Instytut Transportu „Transtechnika” z Mińska, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janka Kupały oraz Europejskie Centrum Edukacyjne „Centrus”.

W pierwszym dniu odbyła się wizyta w grodzieńskiej zajezdni autobusowej oraz zajezdni trolejbusowej. Polscy uczestnicy zwrócili uwagę na rozbudowane zaplecze socjalne dla pracowników –  a w szczególności dla kierowców. Podkreślali również niezwykły porządek i czystość w obu zajezdniach. Jednocześnie niemal wszyscy byli zgodni, że charakter wykonywanej działalności w obu wizytowanych przedsiębiorstwach jest bardzo zbliżony do działalności operatorów transportu miejskiego w Polsce.

W dniach 11-12.04.2019 roku obrady Komisji odbyły się w ramach I Polsko-Białoruskiej Konferencji Transportu Miejskiego, w której wzięło udział łącznie około 150 uczestników z obu krajów. W jej trakcie przedstawiono następujące prezentacje:

  • Organizacja komunikacji miejskiej na Białorusi,
  • Organizacja komunikacji miejskiej w Polsce,
  • Potencjalne możliwości finansowania projektów komunikacyjnych ze środków UE,
  • Zagadnienie bezpieczeństwa pasażerów pojazdów komunikacji miejskiej w kontekście pierwszeństwa pieszych na pasach,
  • Narzędzia planowania,
  • Kontrola i zarządzanie w transporcie publicznym na poziomie regionalnym na Białorusi,
  • Wyniki testowania technologii DSDi w transporcie publicznym,
  • Zautomatyzowany system płatności i kontroli przewozów w komunikacji miejskiej w Mińsku,
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe autobusów elektrycznych,  CNG i konwencjonalnych, blokada alkoholowa jako standard w komunikacji miejskiej.

 

Niezależnie od wystąpień plenarnych odbywały się również interaktywne formy konferencyjne. Zalazły się w nim panel roboczo-dyskusyjny: Realizacja przewozów – osiągnięcia i wyzwania. W panelu wzięło udział po dwóch przedstawicieli z Polski i Białorusi. W podsumowaniu uczestnicy konferencji za pomocą specjalnej aplikacji konferencyjnej głosowali nad wnioskami z panelu. Wynik głosowania pokazuje poniższa tabela:

Kolejnym elementem konferencji był panel roboczo-dyskusyjny: Systemy wsparcia procesów realizacji przewozów – doświadczenia i oczekiwania, który miał w swojej formie podobny przebieg jak poprzedni. Również i tu uczestnicy konferencji dokonali podsumowania:

W ostatnim dniu konferencji przeprowadzono blok kontaktów dyskusyjnych w grupach tematów szczegółowych:

grupa 1: informacja pasażerska, plannery podróży, pozycjonowanie pojazdów, zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym;

grupa 2: systemy biletowe, kontrola i windykacja, automaty;

grupa 3: systemy planowania i rozliczania zadań, układanie rozkładów jazdy, badanie i modyfikowanie oferty przewozowej;

Ta część konferencji ujawniła pewne rozbieżności systemowe pomiędzy polskimi i białoruskimi przedsiębiorstwami wynikające z uwarunkowań gospodarczo-politycznych. Otwartość rynku, decentralizacja, konkurencyjność, a przede wszystkim fundusze unijne pozwoliły na osiągnięcie praktycznie efektywniejszego poziomu nowych technologii w Polsce.

Partnerami technicznymi spotkania były firmy: DPK System, Systemy Autobusowe Sp. z o.o. oraz Medcom Sp. z o.o.

Specjalne podziękowania za przygotowanie specjalnej aplikacji IGKM inTouch kierujemy do firmy  Eltcrac System Sp. z o.o.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.