Scroll Top

Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Wałbrzychu, 24-25 maja 2023

Obraz2

W dniach 24-25 maja 2023 r. w Wałbrzychu odbyło się kolejne spotkanie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM. Tym razem jej współorganizatorem był miejscowy Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Jednym z najciekawszych i najbardziej inspirujących momentów spotkania było spotkanie z Romanem Szełemejem, Prezydentem Wałbrzycha, który przypomniał o trudnych okolicznościach likwidacji w 2011 r. pogrążonego w ogromnych długach miejskiego operatora i wyłonienia w przetargu z 2013 r. nowego operatora prywatnego, któremu powierzono pozyskane z pomocą funduszy unijnych nowe autobusy. Ponieważ miasto posiada ograniczone zdolności finansowe, zamiarem Prezydenta jest maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych do organizacji komunikacji miejskiej – sfinansowanie zakupu 20 autobusów wodorowych ze środków programu Zielony Transport Publiczny oraz wykorzystanie możliwości pozyskania infrastruktury do tankowania za pomocą rządowych inwestycji realizowanych przez koncern Orlen.

Rosnący problem braku na rynku pracy prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej sprawił, że Komisja pochyliła się nad tematem kampanii promujących zawód kierowcy i motorniczego. Przyjrzano się tym najbardziej spektakularnym, które w poprzednim okresie miały charakter wizerunkowy, a obecnie przybierają typowo rekrutacyjny wymiar. Uczestnicy dyskusji zgodzili się z tym, że należy pokazywać prowadzących jako osoby ciekawe, o „fajnych zainteresowaniach”, ponieważ prowadzi to do większej akceptacji społecznej tej grupy zawodowej, a w konsekwencji do zwiększenia zainteresowania zawodem.

Innym zagadnieniem poruszanym w trakcie posiedzenia Komisji była możliwość stosowania nowego rodzaju formatu reklamowego na pojazdach komunikacyjnych na potrzeby kampanii rekrutacyjnych. Wizerunkowo-rekrutacyjne reklamy modułowe są chętnie wykorzystywane na lewych burtach pojazdów komunikacji miejskiej w krajach Europy Zachodniej jako główny sposób ekspozycji wielkoformatowej.

W dyskusji nad możliwościami przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej w polskich miastach zdania były podzielone. Wiele osób wskazywało na formalny zakaz obklejania szyb w pojazdach wprowadzony przez organizatorów transportu, inni mówili o zaletach nowego formatu: ich niewielką inwazyjność i możliwość stosunkowo łatwego zwiększenia przychodów z reklamy zewnętrznej. Ostatecznie zdecydowano, że podjęta zostanie próba przetestowania takiego rozwiązania w Wielkopolsce w ramach współpracy pomiędzy operatorami a organizatorem, a jej wynik zostanie zaprezentowany Członkom IGKM.

Kolejnym wątkiem poruszanym podczas Komisji stał się problem zapobiegania przewróceniom pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej i ich skutkom. Z dyskusji wyniknęło, że wiele miast ma już zaprojektowane różne piktogramy, o których wyglądzie decyduje zatwierdzona księga wizualizacji. Uczestnicy dyskusji uznali, że prowadzenie konferencji prasowych w przedmiotowym zakresie musi być poprzedzone przygotowaniem i wyeksponowaniem odpowiednich treści wizualnych. Prace w tym zakresie będą prowadzone tak, aby jesienią przedstawić społeczności IGKM ich efekt.

Komisja wybrała przewodniczącego na kolejną kadencję, został nim ponownie Piotr Stasiak – Prezes Zarządu „Rokbus” z Rokietnicy.  

Fot. AMS       

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.